Môn Vật Lý Lớp 12 một vật giao động điều hòa có chu kì T=π/5s tại thời điểm ban đầu có tọa độ x=5√2 cm, v= -0.5m/s. viết pt giao động

Question

Môn Vật Lý Lớp 12 một vật giao động điều hòa có chu kì T=π/5s tại thời điểm ban đầu có tọa độ x=5√2 cm, v= -0.5m/s. viết pt giao động Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 4 tháng 2022-01-13T21:04:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T21:05:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Omega=2bi/T

  A^2= x^2+v2/omega^2

  => pt: x=Acos(omega.t+phi) ( phi=0),

  0
  2022-01-13T21:06:27+00:00

  Đáp án:

  $x = 5\sqrt 3 \cos \left( {10t + 0,6} \right)cm$

  Giải thích các bước giải:

  Tần số góc: $\omega  = \frac{{2\pi }}{T} = \frac{{2\pi }}{{\frac{\pi }{5}}} = 10$

   Biên độ dao động:

  $A = \sqrt {{x^2} + {{\left( {\frac{v}{\omega }} \right)}^2}}  = \sqrt {{{\left( {5\sqrt 2 } \right)}^2} + {{\left( {\frac{{ – 50}}{{10}}} \right)}^2}}  = 5\sqrt 3 cm$

  Pha ban đầu:

  $\begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  \cos \varphi  = \frac{x}{A} = \frac{{5\sqrt 2 }}{{5\sqrt 3 }}\\
  v < 0
  \end{array} \right. \Rightarrow \varphi  = 0,6rad\\
  x = 5\sqrt 3 \cos \left( {10t + 0,6} \right)cm
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )