Môn Vật Lý Lớp 12 Một vật nhỏ có khối lượng 500 g dao động điều hòa dưới tác dụng của một lực kéo về có biểu thức F = -0,8cos4t (N). Dao động của vật có

Question

Môn Vật Lý Lớp 12 Một vật nhỏ có khối lượng 500 g dao động điều hòa dưới tác dụng của một lực kéo về có biểu thức F = -0,8cos4t
(N). Dao động của vật có biên độ là
A. 8 cm. B. 6 cm. C. 12 cm. D. 10 cm Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Piper 21 phút 2022-09-18T13:05:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T13:07:06+00:00

  Một vật nhỏ có khối lượng 500 g dao động điều hòa dưới tác dụng của một lực kéo về có biểu thức F = -0,8cos4t (N). Dao động của vật có biên độ là

  A. 8 cm.           B. 6 cm.          C. 12 cm.          D. 10 cm

  Giải: 

  Biên độ dao động của vật là: 

  A = Fmax/ k = Fmax/(m.w²) = 0,8/(0,5*4²) = 0,1 (m) = 10 (cm )

  @tienhcb123456789

   

  0
  2022-09-18T13:07:32+00:00

  Đáp án:`D`

   

  Giải thích các bước giải:

  `ω=4`rad/s

  Sử dụng công thức tính lực kéo về:

  `F_(kv)max=m.ω².A`

  `<=>0,8=0,5.4².A`

  `->A=0,1m`

  Chọn `D`

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )