Môn Vật Lý Lớp 12 Một vật tham gia đồng thời hai dao điểm điều hòa vs các phương trình x1= 127cos(20pit) mm; x2= 127cos(20pit-pi/3) mm. viết phương trình

Question

Môn Vật Lý Lớp 12 Một vật tham gia đồng thời hai dao điểm điều hòa vs các phương trình x1= 127cos(20pit) mm; x2= 127cos(20pit-pi/3) mm. viết phương trình dao động tổng hợp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Josephine 2 tháng 2022-09-24T15:08:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-24T15:09:36+00:00

  Đáp án: \(x = 220\cos \left( {20\pi t – \frac{\pi }{6}} \right)\,\,\left( {mm} \right)\)

  Giải thích các bước giải: Biên độ của dao động tổng hợp:

  \(A = \sqrt {{A_1}^2 + {A_2}^2 + 2{A_1}{A_2}\cos \Delta \varphi } \approx 220\,\,\left( {mm} \right)\)

  Pha ban đầu của dao động tổng hợp:

  \(\tan \varphi = \frac{{{A_1}\sin {\varphi _1} + {A_2}\sin {\varphi _2}}}{{{A_1}\cos {\varphi _1} + {A_2}\cos {\varphi _2}}} = – 0,577 \Rightarrow \varphi = – \frac{\pi }{6}\,\,\left( {rad} \right)\)

  Phương trình dao động tổng hợp: \(x = 220\cos \left( {20\pi t – \frac{\pi }{6}} \right)\,\,\left( {mm} \right)\)

  0
  2022-09-24T15:10:22+00:00

  $x=x_1+x_2$

  $=127[\cos(20\pi t)+\cos(20\pi t-\dfrac{\pi}{3})]$

  $=127.2\cos(20\pi t-\dfrac{\pi}{6}).\cos\dfrac{\pi}{6}$

  $=127\sqrt3\cos(20\pi t-\dfrac{\pi}{6})$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )