Môn Vật Lý Lớp 12 Sóng cơ lan truyền từ nguồn O dọc theo 1 đường thẳng với biên độ không đổi . ở thời điểm t=0 tại O có phương trình u= Acoswt (cm) một đ

Question

Môn Vật Lý Lớp 12 Sóng cơ lan truyền từ nguồn O dọc theo 1 đường thẳng với biên độ không đổi . ở thời điểm t=0 tại O có phương trình u= Acoswt (cm) một điểm cách nguồn một khoảng bằng 1/2 bước sóng có li độ 5cm ở thời điểm bằng 1/2 chu kì biên độ của sóng là Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Faith 6 ngày 2022-01-10T18:48:04+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

 1. minhuyen
  0
  2022-01-10T18:49:12+00:00

  Đáp án: \(A = 5cm\)

   

  Giải thích các bước giải:

  + Phương trình sóng tại điểm M cách nguồn khoảng \(d\): \(u = Acos\left( {\omega t – \dfrac{{2\pi d}}{\lambda }} \right)\)

  \( \Rightarrow \) Li độ của điểm cách nguồn \(d = \dfrac{\lambda }{2}\) ở thời điểm \(t = \dfrac{T}{2}\) là: \(u = Acos\left( {\omega .\dfrac{T}{2} – \dfrac{{2\pi \dfrac{\lambda }{2}}}{\lambda }} \right) = 5cm\)

  \(\begin{array}{l} \Leftrightarrow Acos\left( {2\pi T.\dfrac{T}{2} – \pi } \right) = 5cm\\ \Rightarrow Acos\left( 0 \right) = 5cm\\ \Rightarrow A = 5cm\end{array}\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )