Môn Vật Lý Lớp 12 Trong thí nghiệm đối với một tế bào quang điện, kim loại dùng làm Catốt có bước sóng giới hạn là lamda0. Khi chiếu lần lượt các bức xạ

Question

Môn Vật Lý Lớp 12 Trong thí nghiệm đối với một tế bào quang điện, kim loại dùng làm Catốt có bước sóng giới hạn là
lamda0. Khi chiếu lần lượt các bức xạ có bước sóng lamda1 < lamda2 < lamda3 < lamda0 đo được hiệu điện thế hãm tương ứng là Uh1, Uh2 và Uh3 . Nếu chiếu đồng thời cả ba bức xạ nói trên thì hiệu điện thế hãm của tế bào quang điện là: A. Uh2 B. Uh3 C. Uh1 + Uh2 + Uh3 D. Uh1 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cora 2 tháng 2022-03-23T05:58:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-23T05:59:25+00:00

  Đáp án:

   D

  Giải thích các bước giải:

   ta có:

  \[\begin{array}{l}
  e{U_h} = \frac{{hc}}{\lambda } – A = \frac{{hc}}{\lambda } – \frac{{hc}}{{{\lambda _0}}}\\
  {\lambda _1} < {\lambda _2} < {\lambda _3}\\
   \Rightarrow {U_{h1}} > {U_{h2}} > {U_{h3}}
  \end{array}\]

  Nếu chiếu đồng thời cả ba bức xạ nói trên thì hiệu điện thế hãm của tế bào quang điện là: \({U_{h1}}\)

  0
  2022-03-23T06:00:05+00:00

  Đáp án:

   D

  Giải thích các bước giải:

   ta có:

  eUh=hcλ−A=hcλ−hcλ0λ1<λ2<λ3⇒Uh1>Uh2>Uh3

  Nếu chiếu đồng thời cả ba bức xạ nói trên thì hiệu điện thế hãm của tế bào quang điện là: 

  các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )