Môn Vật Lý Lớp 12 Trong thí nghiệm Yâng, hai khe được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5μm, biết khoảng cách hai khe ℓà a = 0,8mm và ha

Question

Môn Vật Lý Lớp 12 Trong thí nghiệm Yâng, hai khe được chiếu sáng bởi ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5μm, biết khoảng cách hai khe ℓà a = 0,8mm và hai khe cách màn D = 1,2m. Khoảng cách vân sáng bậc 3 và vân tối thứ 3 kể từ vân sáng trung tâm, biết rằng hai khe vân này nằm hai bên vân sáng trung tâm ℓà Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Aaliyah 12 tháng 2022-04-08T07:21:46+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T07:23:31+00:00

  Đáp án:

   4,125mm

  Giải thích các bước giải:

  hai khe vân này nằm hai bên vân sáng trung tâm

  $\begin{array}{l}
  i = \frac{{D\lambda }}{a} = \frac{{1,2.0,{{5.10}^{ – 6}}}}{{0,{{8.10}^{ – 3}}}} = 0,{75.10^{ – 3}}\left( m \right) = 0,75\left( m \right)\\
  {x_{s3}} =  – 3i =  – 2,25\left( {mm} \right)\\
  {x_{t3}} = \left( {2 + 0,5} \right)i = 1,875\left( {mm} \right)\\
  \Delta x = {x_{t3}} – {x_{s3}} = 4,125\left( {mm} \right)
  \end{array}$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )