Môn Vật Lý Lớp 6 15 lít =-. m3=-.cm3 1ml=-.cm3 =-..lít 2m3=-.1 lít =-.cm3

Question

Môn Vật Lý Lớp 6 15 lít =….. m3=…..cm3
1ml=…..cm3 =……lít
2m3=…..1 lít =…..cm3
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Arya 2 tháng 2022-03-22T23:02:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-22T23:04:02+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  15 lít =0,015m^3=15000cm^3

  1ml=1 cm^3= 0,001 lít

  2m^3=2000 lít=2000000cm^3

  0
  2022-03-22T23:04:05+00:00

  Bạn tham khảo nhé!
  \(\eqalign{
  & 1lit = 1d{m^3} = {1 \over {1000}}{m^3} = 1000c{m^3} \cr
  & 1ml = {1 \over {1000}}l = 1c{m^3} \cr
  & 1{m^3} = 1000l = 1000000c{m^3} \cr
  & \Rightarrow \left\{ \matrix{
  15lit = 0,015{m^3} = 15000c{m^3} \hfill \cr
  1ml = 1c{m^3} = 0,001l \hfill \cr
  2{m^3} = 2000l = 2000000c{m^3} \hfill \cr} \right. \cr} \)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )