Môn Vật Lý Lớp 6 a , Hãy tính thể tích của 0 , 6 kg dầu hỏa ? Biết khối lượng riêng của dầu hỏa là 800 kg / m3 b , Nói khối lượng riêng của sỏi là 2600k

Question

Môn Vật Lý Lớp 6 a , Hãy tính thể tích của 0 , 6 kg dầu hỏa ? Biết khối lượng riêng của dầu hỏa là 800 kg / m3
b , Nói khối lượng riêng của sỏi là 2600kg / m3 có nghiã là gì ?
câu 2 : Trình bày cách đo thể tích của một quả bóng bàn bằng bình chia độ ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Charlie 4 tháng 2022-08-07T07:48:12+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-07T07:49:38+00:00

  Giải thích các bước giải:

  C1, a, ta có : V = m/D

  =>thể tích 0,6 kg dầu hỏa là : 0,6:800=0,00075 m³ = 0,75dm³

  b , Nói khối lượng riêng của sỏi là 2600kg/m³

   nghĩa là 1 m³ sỏi nặng 2600 kg

  C2,ta lấy 1 cục đá buộc vào bên cạnh quả bóng bàn,thả xuống bình chia độ, gọi thể tích vừa tính đc là a

  lấy cục đá đó, thả xuống bình chia độ, gọi thể tích vừa tính đc là b

  thể tích quả bóng bàn là hiệu của a và b

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )