Môn Vật Lý Lớp 6 Cách đổi từ mm khối sang lít

Question

Môn Vật Lý Lớp 6 Cách đổi từ mm khối sang lít Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Valentina 3 tháng 2022-02-22T16:48:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-22T16:50:07+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  1 dm3 = 1 lít

  1 dm3 = 1000 cm3

  1 dm3 = 0.001m3

  1 dm3 = 1.000.000 mm3

  ⇒ 1 lít = 1.000.000 mm3

  1 mm3 = 0,000.001 lít

  0
  2022-02-22T16:50:24+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải: 1lít=1000000 mm3

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )