Môn Vật Lý Lớp 6 Câu 31: Hiện tượng nào sau đây không phải là sự ngưng tụ? A. Sự tạo thành sương mù. B. Sương đọng trên lá cây. C. Sự tạo thành hơi nước

Question

Môn Vật Lý Lớp 6 Câu 31: Hiện tượng nào sau đây không phải là sự ngưng tụ?
A. Sự tạo thành sương mù.
B. Sương đọng trên lá cây.
C. Sự tạo thành hơi nước
D. Sự tạo thành mây.
Câu 32:Vòng tuần hoàn của nước trong thiên nhiên bao gồm những hiện tượng vật lí nào?
A. Sự nóng chảy.
B. Sự bay hơi và sự ngưng tụ.
C. Sự đông đặc.
D. Sự nóng chảy và sự đông đặc.
Câu 33: Trường hợp nào sau đây không liên quan đến sự ngưng tụ?
A. Lượng nước để trong chai đậy kín không bị giảm.
B. Mưa
C. Tuyết tan.
D. Nước đọng trong nắp vung của ấm đun nước, khi dùng ấm đun nước sôi rồi để nguội.
Câu 34: Khi đun nóng kẽm, chúng mềm ra và nóng chảy dần, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của kèm giảm dần.
B. Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của kẽm lúc tăng lúc giảm.
C. Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của kẽm không đổi.
D. Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của kẽm tiếp tục tăng.
Câu 35: Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào không phải là của sự bay hơi?
A. Phụ thuộc vào nhiệt độ.
B. Phụ thuộc vào diện tích mặt thoáng của chất lỏng.
C. Xảy ra đồng thời trên mặt thoáng và trong lòng chất lỏng.
D. Phụ thuộc vào gió.
Câu 36: Sự đông đặc là sự chuyển từ thể từ
A. thể lỏng sang thể rắn.
B. thể rắn sang thể lỏng.
C. thể hơi sang thể lỏng.
D. thể lỏng sang thể hơi.
Câu 37: Hiện tượng nào sau đây liên quan đến sự bay hơi?
A. Sương đọng trên lá cây.
B. Khối nước đá tan trong cốc.
C. Quần áo ướt sau khi giặt được phơi khô.
D. Cho nước đá vào tủ lạnh.
Câu 38: Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ của vật
A. tăng.
B. giảm.
C. không thay đổi.
D. tăng rồi giảm.
Câu 39 Khi trồng chuối người ta phải phạt bớt lá có tác dụng gì?
A. Tăng sự thoát hơi nước.
B. Giảm bớt sự thoát hơi nước.
C. Cây mau lớn.
D. Dễ hút chất dinh dưỡng.
Câu 40: Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau:
A. Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy.
B. Sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn gọi là sự đông đặc.
C. Trong thời gian nóng chảy (hay đông đặc) nhiệt độ của hầu hết các vật không thay đổi.
D. Các chất khác nhau có nhiệt độ nóng chảy giống nhau.
Câu 41: Tốc độ bay hơi của nước đựng trong một cốc hình trụ càng nhỏ khi nào?
A. Nước trong cốc càng nhiều
B. Nước trong cốc càng ít
C. Nước trong cốc càng nóng
D. Nước trong cốc càng lạnh
Câu 42: Trường hợp nào sau đây không liên quan đến sự đông đặc?
A. Tạo thành mưa đá.
B. Đúc tượng đồng.
C. Làm kem que.
D. Tạo thành sương mù.
Câu 43: Đặc điểm nào sau đây là của sự bay hơi?
A. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định.
B. Chỉ xảy ra trong lòng chất lỏng.
C. Xảy ra càng nhanh khi nhiệt độ càng cao.
D. Chỉ xảy ra ở một số chất lỏng.
Câu 44: Trường hợp nào sau đây không liên quan đến sự ngưng tụ?
A. Sương đọng trên lá cây.
B. Có thể nhìn thấy hơi thở vào những ngày trời lạnh.
C. Những ngày nắng hạn nước trong ao hồ cạn dần.
D. Hà hơi vào mặt gương thấy gương mờ đi.
Câu 45: Bên ngoài thành cốc đựng nước đá có nước vì
A.Nước trong cốc có thể thấm ra ngoài.
B. Hơi nước trong không khí ngưng tụ gặp lạnh tạo thành nước.
C. Nước trong cốc bay hơi ra bên ngòai.
D. Nước trong không khí ngưng tụ trên thành cốc.
Câu 46: Để đo nhiệt độ sôi của nước ta phải dùng nhiệt kế nào?
A. Nhiệt kế rượu.
B. Nhiệt kế y tế.
C. Nhiệt kế thủy ngân.
D. Nhiệt kế nào cũng được.
Câu 47: Tốc độ bay hơi của chất lỏng không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
A. Gió trên mặt thoáng chất lỏng.
B. Nhiệt độ chất lỏng.
C. Diện tích mặt thoáng.
D. Khối lượng chất lỏng.
Câu 48: Công dụng của nhiệt kế rượu là gì?
A. Đo nhiệt độ trong các thí nghiệm.
B. Đo nhiệt độ cơ thể người.
C. Đo nhiệt độ khí quyển.
D. Đo nhiệt độ của rượu.
Câu 49: Sự nóng chảy là sự chuyển từ
A. thể lỏng sang thể hơi.
B. thể rắn sang thể lỏng.
C. thể rắn sang thể hơi.
D. thể lỏng sang thể rắn.
Câu 50: Sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng gọi là gì?
A. Sự bay hơi.
B. Sự ngưng tụ.
C. Sự đông đặc.
D. Sự nóng chảy. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Gabriella 1 giờ 2022-09-23T22:08:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T22:09:23+00:00

  Đáp án:

  31.C                            32.B

  33.C

  34.C

  35.C

  36.A

  37.C

  38.C

  39.B

  40.D

  41.D

  42.D

  43.C

  44.C

  45.B

  46.C

  47.D

  48.C

  49.B

  50.B

  Chúc bạn học tốt nha !

   

  0
  2022-09-23T22:10:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu  31 : C

  Câu 32 : B

  Câu 31 : C                   

  Câu 33 : C

  Câu 34 : C

  Câu 35: C 

  Câu 36 : A  

  Câu 37:C

  Câu 38:C

  Câu 39:B

  Câu 40:D

  Câu 41:D

  Câu 42:D

  Câu 43:C

  Câu 44:C

  Câu 45:B

  Câu 46:C

  Câu 47:D

  Câu 48:C

  Câu 49:B

  Câu 50:B

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )