Môn Vật Lý Lớp 6 Câu 46: Người ta chọn thủy ngân và rượu để chế tạo nhiệt kế vì A. chúng có nhiệt độ nóng chảy cao. B. nhiệt độ nóng chảy th

Question

Môn Vật Lý Lớp 6 Câu 46: Người ta chọn thủy ngân và rượu để chế tạo nhiệt kế vì
A. chúng có nhiệt độ nóng chảy cao. B. nhiệt độ nóng chảy thấp.
C. nhiệt độ đông đặc cao. D. tất cả các câu trên đều sai.
Câu 47: Nhiệt kế nào sau đây có thể dùng để đo nhiệt độ của nước đang sôi?
A. Nhiệt kế thủy ngân B. Nhiệt kế rượu
C. Nhiệt kế y tế D. Cả ba nhiệt kế trên
Câu 48: Hiện tượng nào không liên quan đến hiện tượng nóng chảy trong các hiện tượng ta hay gặp trong đời sống sau đây?
A. Đốt một ngọn nến B. Đun nấu mỡ vào mùa đông
C. Pha nước chanh đá D. Cho nước vào tủ lạnh để làm đá
Câu 49: Khi nhiệt độ tăng thêm 1 0C độ dài của một dây đồng dài 1 m tăng thêm 0,017mm. Nếu độ tăng độ dài do nở vì nhiệt tỉ lệ với độ dài ban đầu và độ tăng nhiệt độ của vật thì một thanh đồng dài 50 m ở nhiệt độ 20 0C sẽ có chiều dài bằng bao nhiêu ở nhiệt độ 40 0C ?
A.50m B. 50,017m C. 49,983m D. 50,051m
Câu 50: Một thùng đựng 200 lít nước ở nhiệt độ 200C. Khi nhiệt độ tăng từ 200C đến 800C thì một lít nước nở thêm 27 cm3. Hãy tính thể tích của nước có trong thùng khi nhiệt độ lên đến 800C
A. 205,4 lít. B. 200,27 lít. C. 300 lít. D. 227 lít.
Câu 51: Nhiệt độ ngoài trời là 23 0C tương ứng với …độ F.
A 32 B 73,4 C. 41,4 D. 23 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Genesis 14 phút 2022-07-21T02:05:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-21T02:06:34+00:00

  Câu 46: Người ta chọn thủy ngân và rượu để chế tạo nhiệt kế vì

  A. chúng có nhiệt độ nóng chảy cao.

  B. nhiệt độ nóng chảy thấp.

  C. nhiệt độ đông đặc cao.

  D. tất cả các câu trên đều sai.

  Câu 47: Nhiệt kế nào sau đây có thể dùng để đo nhiệt độ của nước đang sôi?

  A. Nhiệt kế thủy ngân

  B. Nhiệt kế rượu

  C. Nhiệt kế y tế

  D. Cả ba nhiệt kế trên

  Câu 48: Hiện tượng nào không liên quan đến hiện tượng nóng chảy trong các hiện tượng ta hay gặp trong đời sống sau đây?

  A. Đốt một ngọn nến

  B. Đun nấu mỡ vào mùa đông

  C. Pha nước chanh đá

  D. Cho nước vào tủ lạnh để làm đá 

  * Giải thích:– Sự nóng chảy là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng

  – Cho nước vào tủ lạnh để làm đá là sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn

  Câu 49: Khi nhiệt độ tăng thêm 1 0C độ dài của một dây đồng dài 1 m tăng thêm 0,017mm. Nếu độ tăng độ dài do nở vì nhiệt tỉ lệ với độ dài ban đầu và độ tăng nhiệt độ của vật thì một thanh đồng dài 50 m ở nhiệt độ 20 0C sẽ có chiều dài bằng bao nhiêu ở nhiệt độ 40 0C ? A.50m        B. 50,017m        C. 49,983m             D. 50,051m

  Giải thích: Nhiệt độ tăng thêm 1 độ C thì dây đồng dài: 0,017:1.50=0,85(mm)

  Nhiệt độ tăng thêm là: 40 độ -20 độ= 20 độ 

  Nhiệt độ tăng thêm 20 độ C thfi dây đồng dài: 0.85.20=17 (mm)= 0,017 m

  Vậy ở 40 độ C dây đồng dài: 50+0.017=50,017m \

  Câu 50: Một thùng đựng 200 lít nước ở nhiệt độ 200C. Khi nhiệt độ tăng từ 200C đến 800C thì một lít nước nở thêm 27 cm3. Hãy tính thể tích của nước có trong thùng khi nhiệt độ lên đến 800C

  A. 205,4 lít.                B. 200,27 lít.                C . 300 lít.                       D. 227 lít.

  Giải thích:

  200 lít nước nở thêm 1 lượng :  200 x 27 = 5400 (cm3) = 5,4 lít.

  ⇒ Thể tích nước trong bình khi nhiệt độ lên đến 800C là 200+ 5,4=205,4 lít.

  Câu 51: Nhiệt độ ngoài trời là 23 0C tương ứng với …độ F.

  A. 32 độ                      B. 73,4 độ                     C. 41,4 độ                   D. 23 độ

  Giải thích: 32 độ F +( 23.1,8)= 73,4 độ F

  0
  2022-07-21T02:07:21+00:00

  Câu 46: Người ta chọn thủy ngân và rượu để chế tạo nhiệt kế vì
  A. chúng có nhiệt độ nóng chảy cao.             B. nhiệt độ nóng chảy thấp.
  C. nhiệt độ đông đặc cao.                               D. tất cả các câu trên đều sai.
  Câu 47: Nhiệt kế nào sau đây có thể dùng để đo nhiệt độ của nước đang sôi?
              A. Nhiệt kế thủy ngân                         B. Nhiệt kế rượu
              C. Nhiệt kế y tế                                   D. Cả ba nhiệt kế trên
  Câu 48: Hiện tượng nào không liên quan đến hiện tượng nóng chảy trong các hiện tượng ta hay gặp trong đời sống sau đây?
  A. Đốt một ngọn nến                            B. Đun nấu mỡ vào mùa đông
  C. Pha nước chanh đá                           D. Cho nước vào tủ lạnh để làm đá
  Câu 49: Khi nhiệt độ tăng thêm 1 0C độ dài của một dây đồng dài 1 m tăng thêm 0,017mm. Nếu độ tăng độ dài do nở vì nhiệt tỉ lệ với độ dài ban đầu và độ tăng nhiệt độ của vật thì một thanh đồng dài 50 m ở nhiệt độ 20 0C sẽ có chiều dài bằng bao nhiêu ở nhiệt độ  40 0C ?
         A.50m                  B. 50,017m                  C. 49,983m                 D. 50,051m
  Câu 50: Một thùng đựng 200 lít nước ở nhiệt độ 200C. Khi nhiệt độ tăng từ 200C đến 800C thì một lít nước nở thêm 27 cm3. Hãy tính thể tích của nước có trong thùng khi nhiệt độ lên đến 800C
  A. 205,4 lít.        B. 200,27 lít.          C. 300 lít.               D. 227 lít.
  Câu 51:   Nhiệt độ ngoài trời là 23 0C  tương ứng với …độ F.
       A  32                      B 73,4                       C. 41,4                                    D. 23

  Chúc Bạn Học Tốt :))

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )