Môn Vật Lý Lớp 6 Câu 7. Để phân biệt vật sống với vật không sống cần những đặc điểm nào sau đây? I. Khả năng chuyển động. II. Cần chất dinh dưỡng. III.

Question

Môn Vật Lý Lớp 6 Câu 7. Để phân biệt vật sống với vật không sống cần những đặc điểm nào sau đây?
I. Khả năng chuyển động.
II. Cần chất dinh dưỡng.
III. Khả năng lớn lên.
IV. Khả năng sinh sản.
A. II, III, IV. B. I, II, IV. C. I, II, III. D. I, III, IV. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Everleigh 12 phút 2022-07-21T10:44:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-21T10:45:34+00:00

  $Mèo$ $Gửi$ $Bạn$

  Đáp án : $A.$ II , III , IV

  Để phân biệt vật sống với vật không sống cần những đặc điểm nào sau đây?

  $-$ Khả năng sinh sản.

  $-$ Cần chất dinh dưỡng.

  $-$ Khả năng lớn lên.

  # Studywell

   

  0
  2022-07-21T10:46:08+00:00

  Đáp án:

  Chọn: A. II, III, IV

  Giải thích:

  Vật sống có thể thực hiện đầy đủ các quá trình sống như: dinh dưỡng, lớn lên, sinh sản, sinh trưởng, cảm ứng và bài tiết.

  Còn vật không sống không thể thực hiện các quá trình trên. 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )