Môn Vật Lý Lớp 6 Đoàn tàu hỏa có chiều dài 200 m chạy qua một cái hầm dài 1 km với tốc độ 50 km/h. Hỏi từ lúc đầu tàu bắt đầu đi vào hầm tới lúc đuôi tà

Question

Môn Vật Lý Lớp 6 Đoàn tàu hỏa có chiều dài 200 m chạy qua một cái hầm dài 1 km với tốc độ 50 km/h. Hỏi từ lúc đầu tàu bắt đầu đi vào hầm tới lúc đuôi tàu ra khỏi hầm mất thời gian bao lâu? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Raelynn 10 tháng 2022-03-16T22:50:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. Quãng đường đoàn tàu đi qua cầu = chiều dài cây cầu + chiều dài đoàn tàu

  Đổi 200 m = 0,2 km

  Quãng đường đó là :

  1 + 0,2 = 1,2 (km)

  Thời gian  từ lúc tàu bắt đầu đi vào hầm tới lúc đuôi tàu ra khỏi hầm là :

  1,2 : 50 = 0,024 (giờ)

  0
  2022-03-16T22:52:01+00:00

  Thời gian tàu bắt đầu đi vào hầm tới lúc đuôi ra khỏi hầm hết số thời gian là:

  (1+0,2):50=0,024(h)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )