Môn Vật Lý Lớp 6 Khi làm lạnh một vật rắn thì khối lượng riêng của vật * không thay đổi. tăng, vì khối lượng của vật không thay đổi, còn thể tích của vậ

Question

Môn Vật Lý Lớp 6 Khi làm lạnh một vật rắn thì khối lượng riêng của vật *
không thay đổi.
tăng, vì khối lượng của vật không thay đổi, còn thể tích của vật giảm.
giảm, vì khối lượng của vật không thay đổi, còn thể tích của vật tăng.
lúc đầu tăng , sau đó giảm dần.
Có ba thanh kim loại : Một thanh bằng đồng, một thanh bằng nhôm và một thanh bằng sắt, có chiều dài ban đầu đều bằng 100cm ở 0 độ xê. Khi tăng nhiệt độ của cả ba thanh này lên 100 độ xê, thì *
chiều dài của cả ba thanh này vẫn bằng nhau.
chiều dài của thanh sắt dài nhất.
chiều dài của thanh đồng dài nhất.
chiều dài của thanh nhôm dài nhất.
Khi nung nóng một vật rắn thì khối lượng riêng của vật giảm vì *
khối lượng của vật tăng, thể tích của vật giảm.
khối lượng của vật giảm, thể tích của vật giảm.
khối lượng của vật không đổi, thể tích của vật giảm.
khối lượng của vật không đổi, thể tích của vật tăng.
Một lọ thủy tinh được đậy bằng nút thủy tinh. Nút bị kẹt. Hỏi phải mở nút bằng cách nào trong các cách làm sau đây ? *
Hơ nóng đáy lọ.
Hơ nóng cả nút và cổ lọ.
Hơ nóng nút.
Hơ nóng cổ lọ.
Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi ta làm lạnh một vật rắn ? *
Khối lượng của vật tăng.
Khối lượng của vật giảm
Thể tích của vật tăng.
Thể tích của vật giảm.
Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi ta nung nóng một vật rắn ? *
Thể tích của vật tăng.
Thể tích của vật giảm.
Khối lượng của vật tăng
Khối lượng của vật giảm
Câu phát biểu nào sau đây là Sai ? *
Chất rắn nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi.
Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt không giống nhau.
Cả 3 câu trên đều sai.
Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi ta nung nóng một vật rắn ? *
Khối lượng riêng của vật giảm.
Khối lượng riêng của vật tăng.
Khối lượng của vật giảm.
Khối lượng của vật tăng.
Câu phát biểu nào sau đây là Đúng ? *
Chất rắn nở ra khi lạnh đi và co lại khi nóng lên.
Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.
Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt không giống nhau.
Chất rắn nở ra và co lại khi lạnh đi.
Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi ta làm lạnh một vật rắn ? *
Khối lượng của vật tăng.
Khối lượng riêng của vật tăng.
Khối lượng của vật giảm
Khối lượng riêng của vật giảm.
giúp e ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Adalynn 2 tháng 2022-03-29T03:24:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-29T03:26:01+00:00

  Câu 1: Khi làm lạnh một vật rắn thì khối lượng riêng của vật

  tăng, vì khối lượng của vật không thay đổi, còn thể tích của vật giảm.

  Câu 2: Có ba thanh kim loại : Một thanh bằng đồng, một thanh bằng nhôm và một thanh bằng sắt, có chiều dài ban đầu đều bằng 100cm ở 0 độ xê. Khi tăng nhiệt độ của cả ba thanh này lên 100 độ xê, thì

  chiều dài của thanh nhôm dài nhất.

  Câu 3: Khi nung nóng một vật rắn thì khối lượng riêng của vật giảm vì *

  khối lượng của vật không đổi, thể tích của vật tăng.

  Câu 4: Một lọ thủy tinh được đậy bằng nút thủy tinh. Nút bị kẹt. Hỏi phải mở nút bằng cách nào trong các cách làm sau đây ? *

  Hơ nóng cổ lọ.

  Câu 5: Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi ta làm lạnh một vật rắn ? *

  Thể tích của vật giảm.

  Câu 6: Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi ta nung nóng một vật rắn ? *

  Thể tích của vật tăng.

  Câu 7: Câu phát biểu nào sau đây là Sai ? *

  Cả 3 câu trên đều sai.

  Câu 8: Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi ta nung nóng một vật rắn ? *

  Khối lượng riêng của vật giảm.

  Câu 9: Câu phát biểu nào sau đây là Đúng ? *

  Các chất rắn khác nhau nở vì nhiệt không giống nhau.

  Câu 10: Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi ta làm lạnh một vật rắn ? *

  Khối lượng riêng của vật tăng.

  0
  2022-03-29T03:26:17+00:00

  Khi làm lạnh một vật rắn thì khối lượng riêng của vật * 

  – khối lượng của vật không thay đổi, còn thể tích của vật giảm.

  Có ba thanh kim loại : Một thanh bằng đồng, một thanh bằng nhôm và một thanh bằng sắt, có chiều dài ban đầu đều bằng 100cm ở 0 độ xê. Khi tăng nhiệt độ của cả ba thanh này lên 100 độ xê, thì *

  -chiều dài của thanh nhôm dài nhất.

  Khi nung nóng một vật rắn thì khối lượng riêng của vật giảm vì *

  – khối lượng của vật giảm, thể tích của vật giảm.

  Một lọ thủy tinh được đậy bằng nút thủy tinh. Nút bị kẹt. Hỏi phải mở nút bằng cách nào trong các cách làm sau đây ? *

  – Hơ nóng cổ lọ.

  Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi ta làm lạnh một vật rắn ? *

  – Khối lượng của vật tăng.

  Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi ta nung nóng một vật rắn ? *

  – Khối lượng của vật giảm

  ( mệt ghê á ) 

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )