Môn Vật Lý Lớp 6 khối lượng riêng là gì ? Đơn vị đo khối lượng riêng là gì ? Công thức tính khối lượng riêng ?

Question

Môn Vật Lý Lớp 6 khối lượng riêng là gì ? Đơn vị đo khối lượng riêng là gì ? Công thức tính khối lượng riêng ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Josie 14 phút 2022-09-19T11:54:45+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Vật Lý Lớp 6 Khối lượng riêng là gì? Đơn vị đo khối lượng riêng là gì? Công thức tính khối lượng riêng?

Question

Môn Vật Lý Lớp 6 Khối lượng riêng là gì? Đơn vị đo khối lượng riêng là gì? Công thức tính khối lượng riêng? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Reese 5 tháng 2022-05-01T11:50:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-01T11:51:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   – Khối lượng riêng là đại lượng đo bằng thương số giữa khối lượng của vật trên cho thể tích của vật ấy. Nói cách khác khối lượng riêng chính là đặc tính về mật độ khối lượng trên cho một đơn vị thể tích về vật đó.

  – Đơn vị : kg/m³

  – Công thức tính khối lượng riêng :

         D = mV

  *  D là khối lượng riêng (kg/m³)

  m là khối lượng của vật (kg)

  V là thể tích của vật (m³)

  Chúc bạn học tốt !

  0
  2022-05-01T11:51:39+00:00

  Khối lượng riêng, còn được gọi là mật độ khối lượng, là một đặc tính về mật độ khối lượng trên một đơn vị thể tích của vật chất đó, là đại lượng đo bằng thương số giữa khối lượng của một vật làm bằng chất ấy và thể tích (V) của vật. khối lượng riêng có đơn vị là kilôgam trên mét khối (kg/m³). Một số đơn vị khác hay gặp là gam trên xentimét khối (g/cm³).

  D = m/V

  Trong đó D là khối lượng riêng (kg/cm3)

  m là khối lượng của vật (kg)

  V là thể tích (m3)

  Bạn tham khảo thêm nạ!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )