Môn Vật Lý Lớp 6 Lm giúp mk nhé Vật lý 6 phần III . MẪU BÁO CÁO TRANG 74 NHÉ

Question

Môn Vật Lý Lớp 6 Lm giúp mk nhé
Vật lý 6 phần III . MẪU BÁO CÁO TRANG 74 NHÉ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-vat-ly-lop-6-lm-giup-mk-nhe-vat-ly-6-phan-iii-mau-bao-cao-trang-74-nhe

in progress 0
Allison 3 tháng 2022-02-23T01:28:55+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-23T01:30:54+00:00

  Thời gian ( phút )    Nhiệt độ(C)

            0                           25

            1                           30

            2                           35

            3                           41

            4                           48

            5                           53

            6                           59

            7                           63

            8                           69

            9                           75

           10                          79

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )