Môn Vật Lý Lớp 6 Một ống bê tông có khối lượng là 200 kg. Vậy nếu có bốn người thì có thể kéo ống bê tông này lên theo phương thẳng đứng không? Vì sao?

Question

Môn Vật Lý Lớp 6 Một ống bê tông có khối lượng là 200 kg. Vậy nếu có bốn người thì có thể
kéo ống bê tông này lên theo phương thẳng đứng không? Vì sao? Biết lực kéo của mỗi
người là 540 N.
Bài 2:
a) Muốn nâng một bên tủ quần áo để kê viên gạch, ta nên dùng máy cơ đơn giản
nào?
b) Người thợ xây muốn chuyển cát, đá, gạch từ dưới đất lên cao để xây, người thợ
xây dùng máy cơ đơn giản nào?
c) Để dẫn xe máy lên thềm nhà cao thì người ta dùng máy cơ đơn giản nào?
Bài 3: Một người kéo một gàu nước từ dưới giếng lên bằng ròng rọc cố định. Biết
rằng gầu có khối lượng 1 kg. Gầu chứa nhiều nhất là 6 lít nước. Tính lực tối thiểu mà
người này phải dùng để kéo lên được một gầu nước đầy. Biết khối lượng riêng của
nước là 1000 kg/m3
. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Aubrey 1 ngày 2022-07-30T15:23:39+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-30T15:25:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   bài 1

  Giai

  Biết ống bê tông nặng 200k vậy trọng lượng của nó là

  P=10.m=10.200=2000(N)

  Biết lực kéo 1 người= 540N thì lực kéo của 4 người là

  540.4= 2160(N)

  => 2160N>2000N

  Vậy nếu có 4 người thì có thể nâng được ống bê tông có khối lượng 200kg

  bài 2

  a)Dùng máy cơ đơn giản là : đòn bẩy

  b)Dùng máy cơ đơn giản là: ròng rọc(cả 2 loại ròng rọc cũng được)

  c)Dùng máy cơ đơn giản là :mặt phẳng nằm nghiêng

  bài 3

  Lực mà người này bỏ ra là

  P=10.m=10.1=10(N)

  ĐS: 10N

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )