Môn Vật Lý Lớp 6 Một thùng xăng có dung tích là 20 lít. Biết khối lượng riêng của xăng là 700 kg/m khối. a) Tính khối lượng, trọng lượng của thùng x

Question

Môn Vật Lý Lớp 6 Một thùng xăng có dung tích là 20 lít. Biết khối lượng riêng của xăng là 700 kg/m khối. a) Tính khối lượng, trọng lượng của thùng xăng đó. b) Tính trọng lượng riêng của xăng. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Amaya 4 tháng 2022-01-14T07:53:30+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T07:54:37+00:00

  Đáp án:

  $14kg$ và $7000N/m^3$ 

  Giải thích các bước giải:

  Đổi $20l=0,02m^3$

   a, $m=V.D=0,02.700=14kg$

  b, $d=10D=7000N/m^3$

  0
  2022-01-14T07:54:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   ta có V=20 lít =20dm³=0.02m³

  a, khối lượng của thùng xăng

  m=D*V=700*0.02=14kg

  trọng lượng của thùng xăng

  P=10m=10*14=140N

  b,

  trọng lượng riêng của xăng

  d=10D=10*700=7000N/m³

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )