Môn Vật Lý Lớp 6 một vật có khối lượng riêng là 2600 kg/m3.hỏi trọng lượng riêng của vật đó là bao nhiêu?

Question

Môn Vật Lý Lớp 6 một vật có khối lượng riêng là 2600 kg/m3.hỏi trọng lượng riêng của vật đó là bao nhiêu? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melanie 2 tháng 2022-03-29T03:03:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-29T03:05:09+00:00

  Đáp án:

   d = 26 000N/m3

  Giải thích các bước giải:

  Giải:

  Trọng lượng riêng của vật đó:

  d = 10D = 10. 2 600 = 26 000N/m3 

  Vậy trọng lượng riêng của vật đó là 26 000N/m3.

  0
  2022-03-29T03:05:17+00:00

  Đáp án:

   = 26000 N/m³.

  Giải thích các bước giải:

  Trọng lượng riêng của vật đó là:

  d = 10 . D = 10. 2600 = 26000 (N/m³)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )