Môn Vật Lý Lớp 6 Tính 122 độ F ứng với bao nhiêu độ C Tính 30 độ C ứng với bao nhiêu độ F

Question

Môn Vật Lý Lớp 6 Tính 122 độ F ứng với bao nhiêu độ C
Tính 30 độ C ứng với bao nhiêu độ F Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Athena 4 tháng 2022-11-08T22:28:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-08T22:29:38+00:00

  – 122 ° F ứng với : 50 ° C .

   – 30 ° C ứng với : 86 ° F .

  * Giải thích :

  – Cách chuyển đổi từ  ° C  sang  ° F ( Gọi độ cần đổi là : a ° C ) : 1,8 x a + 32 

  – Cách chuyển từ  ° F sang  ° C ( Gọi độ cần đổi là : b ° F ) : ( b – 32 ) : 1,8 .

  0
  2022-11-08T22:30:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   30 độ C=0 độ C +30 độ C

                =32 độ F+30.1,8 độ F

                =32 độ F +54 độ F

                =86 độ F

  Vậy 30 độ C =86 độ F

  122 độ F=32 độ F +90 độ F

                =0 độ C + 90 độ F :1,8 độ C

                =0 độ C +50 độ C

                 =50 độ C

  Vậy 122 độ F=50 độ C

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )