Môn Vật Lý Lớp 6 Trong các câu sau đây, câu nào đúng ? $A$. Lực kế là dụng cụ dùng để đo khối lượng. $B$. Cân Rô – béc – van là dụng cụ dùng để đo trọng

Question

Môn Vật Lý Lớp 6 Trong các câu sau đây, câu nào đúng ?
$A$. Lực kế là dụng cụ dùng để đo khối lượng.
$B$. Cân Rô – béc – van là dụng cụ dùng để đo trọng lượng.
$C$. Lực kế là dụng cụ dùng để đo cả trọng lượng lần khối lượng.
$D$. Lực kế là dụng cụ dùng để đo lực, còn cần Rô – béc – van là dụng cụ dùng để đo khối lượng.
$\text{nhớ giải thích rõ ràng, không là cho bay màu đó}$ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Amara 9 tháng 2022-01-13T11:58:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T11:59:43+00:00

  Trong các câu sau đây, câu nào đúng ?

  `A`. Lực kế là dụng cụ dùng để đo khối lượng.

  `B`. Cân Rô – béc – van là dụng cụ dùng để đo trọng lượng.

  `C`. Lực kế là dụng cụ dùng để đo cả trọng lượng lần khối lượng.

  `D`. Lực kế là dụng cụ dùng để đo lực, còn cần Rô – béc – van là dụng cụ dùng để đo khối lượng.

  Giải thích:

  `A` : Lực kế dùng để đo lực `⇒` loại

  `B` : Cân Rô – béc – van là dụng cụ dùng để đo khối lượng `⇒` loại

  `C` : Lực kế là dụng cụ dùng để đo lực `⇒` loại

  0
  2022-01-13T12:00:10+00:00

  Đáp án: D 

   

  Giải thích các bước giải:

  Trong các câu sau đây, câu nào đúng ?

  A. Lực kế là dụng cụ dùng để đo khối lượng. 

  B. Cân Rô – béc – van là dụng cụ dùng để đo trọng lượng.

  C. Lực kế là dụng cụ dùng để đo cả trọng lượng lần khối lượng.

  D. Lực kế là dụng cụ dùng để đo lực, còn cân Rô – béc – van là dụng cụ dùng để đo khối lượng. 

  GT : Lực kế dùng để do lực tác động , cân Rô – béc – van là dùng để đo khối lượng của vật . 

  => A,B,C ( Loại )

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )