Môn Vật Lý Lớp 7 1/ Định luật phản xạ ánh sáng. 2/ Tính chất ảnh của vật tạo bởi gương phẳng. 3/ Các bước vẽ tia phản xạ của tia sáng tới gương phẳng. 4

Question

Môn Vật Lý Lớp 7 1/ Định luật phản xạ ánh sáng.
2/ Tính chất ảnh của vật tạo bởi gương phẳng.
3/ Các bước vẽ tia phản xạ của tia sáng tới gương phẳng.
4/ Cách vẽ ảnh của điểm sáng hay vật sáng tạo bởi gương phẳng bằng 2 cách:
a/ Dựa vào tính chất của ảnh.
b/. Dựa vào định luật phản xạ ánh sáng. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Anna 27 phút 2022-09-24T02:25:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-24T02:26:27+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1/ Khi ánh sáng bị phản xạ, tia phản xạ sẽ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương ở điểm tới.

  – Góc phản xạ sẽ bằng góc tới.

  2/

   Gương phẳng :

  + Tính chất : ảnh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màn chắn và lớn bằng vật

  3/

  Cách vẽ:

  Từ hình vẽ ta sẽ vẽ tiếp

  – Vẽ đường pháp tuyến Ni vuông góc với gương

  – Vẽ tia phản xạ có góc phản xạ bằng góc tới

  4/

  mon-vat-ly-lop-7-1-dinh-luat-phan-a-anh-sang-2-tinh-chat-anh-cua-vat-tao-boi-guong-phang-3-cac-b

  0
  2022-09-24T02:26:28+00:00

  1/ Định luật phản xạ ánh sáng.

  – Khi ánh sáng bị phản xạ, tia phản xạ sẽ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương ở điểm tới.

  – Góc phản xạ sẽ bằng góc tới.

  2/ Tính chất ảnh của vật tạo bởi gương phẳng.

  – tính chất : ảo ảnh tạo bởi gương phẳng không hứng được trên màng chắn và lớn hơn vật

  3/ Các bước vẽ tia phản xạ của tia sáng tới gương phẳng.

  Các bước

  B1: vẽ pháp tuyến vuông góc với gương tại I

  B2: vẽ ảnh của nguồn sáng vd là S

  B3: nối S’ đi qua I ta đc tia phản xạ IR

  4/ Cách vẽ ảnh của điểm sáng hay vật sáng tạo bởi gương phẳng bằng 2 cách:

  mon-vat-ly-lop-7-1-dinh-luat-phan-a-anh-sang-2-tinh-chat-anh-cua-vat-tao-boi-guong-phang-3-cac-b

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )