Môn Vật Lý Lớp 7 Câu 1. Vì sao ta nhìn thấy một vật? * 1 điểm A. Vì ta mở mắt hướng về phía vật B. Vì mắt ta phát ra các tia sáng chiếu lên vật C. Vì có

Question

Môn Vật Lý Lớp 7 Câu 1. Vì sao ta nhìn thấy một vật? *
1 điểm
A. Vì ta mở mắt hướng về phía vật
B. Vì mắt ta phát ra các tia sáng chiếu lên vật
C. Vì có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta
D. Vì vật được chiếu sáng
Câu 2. Chọn phát biểu sai *
1 điểm
A. Nguồn sáng là vật tự phát ánh sáng hoặc là vật được chiếu sáng
B. Vật được chiếu sáng gọi là vật sáng
C. Vật sáng bao gồm cả nguồn sáng và vật được chiếu sáng
D. B và C đều đúng
Câu 3. Em hãy tìm nguồn sáng trong những vật sau: *
1 điểm
A. Quyển sách
B. Mặt Trời
C. Bóng đèn bị đứt dây tóc
D. Mặt Trăng
Câu 4. Hãy chỉ ra vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng? *
1 điểm
A. Ngọn nến đang cháy
B. Vỏ chai sáng chói dưới trời nắng
C. Mặt trời
D. Đèn ống đang sáng
Câu 5. Sở dĩ ta nhìn được mọi vật là vì: *
1 điểm
A. Các vật đó tự phát ra ánh sáng và những ánh sáng đó chiếu đến mắt ta
B. Các vật đó nhận được ánh sáng từ các vật khác chiếu đến nó và phản xạ những ánh sáng đó vào mắt ta
C. Các vật đó tự phát sáng và hắt lại những ánh sáng đó vào mắt ta
D. Có ánh sáng truyền vào mắt ta
Câu 6: Chọn câu trả lời đúng. Theo định luật phản xạ ánh sáng: *
1 điểm
A. Góc phản xạ bằng góc tới
B. Pháp tuyến là đường phân giác của góc tạo bởi tia phản xạ và tia tới
C. Tia phản xạ và tia tới đối xứng nhau qua pháp tuyến
D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 7: Trong những trường hợp sau, trường hợp nào ánh sáng truyền đi theo đường thẳng *
1 điểm
A. Ánh sáng truyền từ Mặt Trời đến Trái Đất
B. Ánh sáng từ bóng đèn truyền đến mắt ta
C. Ánh sáng truyền từ không khí vào chậu nước
D. Ánh sáng truyền từ không khí vào trong thủy tinh
Câu 8. Em hãy điền từ thích hợp vào các chỗ trống trong câu sau:Trong môi trường…………và…………………..ánh sáng truyền đi theo các………… *
1 điểm
A. Nước, không khí, đường cong
B. Trong suốt, không khí, không đồng tính
C. Trong suốt, đồng tính, đường thẳng
D. Lỏng, khí, đường thẳng
Câu 9. Trong bóng đêm tĩnh mịch ta có thể nhìn thấy được những vật nào sau đây: *
1 điểm
A. Những vì sao bằng nhựa phủ chất dạ quang dán trên trần nhà
B. Chiếc giường gỗ mà ta đang ngủ
C. Kim của chiếc dồng hồ
D. Chiếc bàn học
Câu 10: Trong những trường hợp sau, trường hợp nào ánh sáng không truyền đi theo đường thẳng. *
1 điểm
A. Ánh sáng truyền trong môi trường chân không
B. Ánh sáng truyền đi trong một bản thủy tinh trong suốt
C. Ánh sáng truyền từ bóng đèn đến mắt ta
D. Ánh sánh truyền từ không khí vào thau nước
Câu 11: *Câu 11: *
Câu 12: Chọn câu trả lời đúngVận tốc ánh sáng khi truyền trong không khí có giá trị bằng: *
1 điểm
A. 300 km/s
B. 300 km/h
C. 300 000 km/s
D. 300 000 km/h
Câu 13: Nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, câu phát biểu nào dưới đây là đúng? *
1 điểm
A. Hứng được trên màn và lớn bằng vật
B. Không hứng được trên màn và bé hơn vật
C. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật
D. Hứng được trên màn và lớn hơn vật
Câu 14: Chọn câu sai:Ảnh của một vật qua một gương phẳng có tính chất: *
1 điểm
A. Khoảng cách từ vật đến gương bằng khoảng cách từ vật đến ảnh
B. Độ cao của vật bằng độ cao của ảnh
C. Kích thước của vật bằng kích thước của ảnh
D. Ảnh và vật luôn luôn cùng chiều với nhau
nguồn sáng S: *
Câu 16: Chọn câu trả lời đúng. Ảnh của một một vật qua một gương phẳng luôn là: *
1 điểm
A. Ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật
B. Ảnh thật cùng chiều và bằng vật, đối xứng nhau qua gương
C. Ảnh ảo, cùng chiều, bằng vật, đối xứng nhau qua gương
D. Ảnh ảo, ngược chiều, lớn hơn vật
Câu 17: Nếu tia tới hợp với mặt phẳng gương một góc α (0 < α < 90o) thì góc phản xạ là: * 1 điểm A. 90o – α B. α C. 90o + α D. α – 90o Câu 18: Ban đầu chiếu một tia sáng SI tới mặt phẳng gương sao cho góc tới bằng 30o thì góc phản xạ bằng 30o. Giữ nguyên tia tới, quay gương một góc 45o ngược chiều kim đồng hồ thì góc phản xạ là bao nhiêu? * 1 điểm A. -15o B. 15o C. 75o D. Không có tia phản xạ Câu 19: Nếu chiếu một chùm sáng phân kì vào gương phẳng thì chùm sáng phản xạ sẽ là chùm nào trong các chùm sau? * 1 điểm A. Song song B. Phân kì C. Hội tụ D. Không có chùm phản xạ trở lại Câu 20: Phát biểu nào sau đây sai:Cho một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng, cách gương phẳng 5 cm thì ảnh S’ của S sẽ: * 1 điểm A. Nằm đối xứng với S qua gương B. Nằm trên mặt phẳng gương C. Là một điểm sáng nằm bên kia gương, cách mặt gương 5 cm D. Không hứng được trên màn chắn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hailey 12 tháng 2022-04-08T11:33:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T11:34:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1) C

  2) D

  3)B

  4)B

  5)B

  6)D

  7)B

  8)đồng tính/ trong suốt/ đường thẳng

  9)A

  10)C

  0
  2022-04-08T11:35:09+00:00

  Câu 1: C

  Câu 2: A

  Câu 3: B

  Câu 4: B

  Câu 5: C

  Câu 6: D

  Câu 7: A, B

  Câu 8: C

  Câu 9: A

  Câu 10: D

  Câu 12: C

  Câu 13: C

  Câu 14: A

  Câu 15: B

  Câu 16: C

  Câu 17: A

  Câu 18: B

  Câu 19: B

  Câu 20: B

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )