Môn Vật Lý Lớp 7 Câu hỏi: Một cây mọc thẳng đứng ở bờ ao.Cây cao 1,2m, gốc cây cách mặt nc 50cm.Một ng quan sát ảnh của cây thì ngọn cây cách ảnh của nó

Question

Môn Vật Lý Lớp 7 Câu hỏi: Một cây mọc thẳng đứng ở bờ ao.Cây cao 1,2m, gốc cây cách mặt nc 50cm.Một ng quan sát ảnh của cây thì ngọn cây cách ảnh của nó là:
A.2,4m
B.1,7m
C.3,4m
D.1,2m
O ω O Giúp với!! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Allison 3 tháng 2022-02-08T22:47:55+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-08T22:49:08+00:00

  Đáp án:

  C. 3,4m

  Giải thích các bước giải:

   Khoảng cách từ ngọn cây đến mặt nước là:
  $h = 1,2 + 0,5 = 1,7m$

   Theo tính chất của ảnh thì khoảng cách từ ngọn cây đến ảnh là:
  $d = 2h = 2.1,7 = 3,4m$

  0
  2022-02-08T22:49:41+00:00

  Đáp án:

   .

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-vat-ly-lop-7-cau-hoi-mot-cay-moc-thang-dung-o-bo-ao-cay-cao-1-2m-goc-cay-cach-mat-nc-50cm-mo

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )