Môn Vật Lý Lớp 7 Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng, ta thu được góc phản xạ bằng 30 độ. Giá trị của góc tới là: A. 60 độ B. 150 độ C. 90 độ

Question

Môn Vật Lý Lớp 7 Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng, ta thu được góc phản xạ bằng 30 độ. Giá trị của góc tới là:
A. 60 độ
B. 150 độ
C. 90 độ
D. 30 độ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kennedy 5 tháng 2022-06-30T14:55:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-30T14:56:48+00:00

  Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng, ta thu được góc phản xạ bằng 30 độ. Giá trị của góc tới là:

  A. 60 độ

  B. 150 độ

  C. 90 độ

  D. 30 độ

  -Vì giá trị của góc tới sẽ bằng giá trị của góc phản xạ(i=i’)

   

  0
  2022-06-30T14:57:19+00:00

  Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng, ta thu được góc phản xạ bằng 30 độ. Giá trị của góc tới là: A. 60 độ

  B. 150 độ

  C. 90 độ

  D. 30 độ

   giải thích:

  Khi chiếu một tia tới lên gương phẳng tạo được góc phản xạ i = 30*

  Vì i = i’ ( góc tới = góc phản xạ )

  => i’ = 30*

  Vậy góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ có số đo là:

  30* + 30* = 60*

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )