Môn Vật Lý Lớp 7 Khi nào có nguyệt thực xảy ra? A. Khi Mặt Trăng nằm trong bóng tối của Trái Đất. B. Khi Mặt Trăng bị mây đen che khuất. C. Khi Trái Đất

Question

Môn Vật Lý Lớp 7 Khi nào có nguyệt thực xảy ra?
A. Khi Mặt Trăng nằm trong bóng tối của Trái Đất.
B. Khi Mặt Trăng bị mây đen che khuất.
C. Khi Trái Đất nằm trong bóng tối của Mặt Trăng.
D. Khi Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất một phần. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Valerie 3 tháng 2022-02-08T19:40:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-08T19:41:43+00:00

                                              Đáp án:

  A. Khi Mặt Trăng nằm trong bóng tối của Trái Đất.

                                   Giải thích các bước giải:

  Khi nào có nguyệt thực xảy ra?

  A. Khi Mặt Trăng nằm trong bóng tối của Trái Đất.

  B. Khi Mặt Trăng bị mây đen che khuất.

  C. Khi Trái Đất nằm trong bóng tối của Mặt Trăng.

  D. Khi Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất một phần.

  0
  2022-02-08T19:42:00+00:00

  Khi nào có nguyệt thực xảy ra?

  A. Khi Mặt Trăng nằm trong bóng tối của Trái Đất.

  B. Khi Mặt Trăng bị mây đen che khuất.

  C. Khi Trái Đất nằm trong bóng tối của Mặt Trăng.

  D. Khi Mặt Trời bị Mặt Trăng che khuất một phần.

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )