Môn Vật Lý Lớp 8 1.Khi đổ 300 ml giấm ăn vào 350 ml nước thì thu được bao nhiêu ml hỗn hợp? A.650 ml B.> 650 ml C.625 ml D.< 650 ml 2.Chọn nhận xét sai:

Question

Môn Vật Lý Lớp 8 1.Khi đổ 300 ml giấm ăn vào 350 ml nước thì thu được bao nhiêu ml hỗn hợp?
A.650 ml
B.> 650 ml
C.625 ml
D.< 650 ml 2.Chọn nhận xét sai: A.Trong hiện tượng đối lưu có hiện tượng cơ học: lớp nước nóng nổi lên, lớp nước lạnh chìm xuống. B.Trong hiện tượng đối lưu có sự truyền nhiệt lượng từ vật có nhiệt độ cao sang vật có nhiệt độ thấp hơn. C.Trong hiện tượng đối lưu có hiện tượng nở vì nhiệt. D.Sự đối lưu xảy ra khi hai vật rắn có nhiệt độ khác nhau tiếp xúc nhau. 3.Tính chất nào sau đây không phải của nguyên tử, phân tử? A.Chuyển động không ngừng B.Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao C.Giữa các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật có khoảng cách D.Chỉ có thế năng, không có động năng 4.Khi nhiệt độ của một vật tăng lên thì: A.Động năng của các phân tử cấu tạo nên vật tăng. B.Thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật tăng. C.Động năng của các phân tử cấu tạo nên vật giảm. D.Nhiệt năng của vật giảm 5.Thả ba miếng đồng, nhôm, chì có cùng khối lượng vào một cốc nước nóng. Khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt thì xảy ra trường hợp nào dưới đây? A.Nhiệt độ của ba miếng bằng nhau. B.Nhiệt độ của miếng nhôm cao nhất, rồi đến của miếng đồng, miếng chì. C.Nhiệt độ của miếng chì cao nhất, rồi đến của miếng đồng, miếng nhôm. D.Nhiệt độ của miếng đồng cao nhất, rồi đến của miếng nhôm, miếng chì. 6.Câu nào dưới đây nói về sự thay đổi nhiệt năng là không đúng? A.Khi vật thực hiện công thì nhiệt năng của vật luôn tăng. B.Khi vật tỏa nhiệt ra môi trường xung quanh thì nhiệt năng của vật giảm C.Nếu vật vừa nhận công vừa nhận nhiệt lượng thì nhiệt năng của vật tăng D.Phần nhiệt năng mà vật nhận thêm hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt được gọi là nhiệt lượng 7.Pha một lượng nước nóng ở nhiệt độ t vào nước lạnh ở 10°C. Nhiệt độ cuối cùng của hỗn hợp nước là 20°C. Biết khối lượng nước lạnh gấp 3 lần khối lượng nước nóng. Hỏi nhiệt độ lúc đầu của nước nóng bằng bao nhiêu? A.50°C B.60°C C.70°C D.80°C 8.Gọi t là nhiệt độ lúc sau, t0 là nhiệt độ lúc đầu của vật. Công thức nào là công thức tính nhiệt lượng mà vật thu vào? A.Q=m(t–t0) B.Q=mc(t0–t) C.Q=mc D.Q=mc(t–t0) 9.Chọn câu trả lời đúng nhất. Giải thích vì sao mùa đông áo bông giữ ấm được cơ thể? A.Vì bông xốp bên trong áo bông có chứa không khí mà không khí dẫn nhiệt kém nên hạn chế sự dẫn nhiệt từ cơ thể ra ngoài. B.Sợi bông dẫn nhiệt kém nên hạn chế sự truyền nhiệt từ khí lạnh bên ngoài vào cơ thể. C.Áo bông truyền cho cơ thể nhiều nhiệt lượng hơn áo thường. D.Khi ta vận động các sợi bông cọ xát vào nhau làm tăng nhiệt độ bên trong áo bông. 10.Vật nào sau đây phản xạ nhiệt tốt? A.Vật có bề mặt nhẵn, sẫm màu. B.Vật có bề mặt sần sùi, sáng màu. C.Vật có bề mặt nhẵn, sáng màu. D.Vật có bề mặt sần sùi, sẫm màu Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kennedy 2 tháng 2022-09-24T20:07:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-24T20:08:38+00:00

  1.D. 

  2.D. 

  3.D

  4A

  5A

  6.A

  7A

  8.B

  9A

  10.C

  0
  2022-09-24T20:08:55+00:00

  Giải thích các bước giải:

  1.Khi đổ 300 ml giấm ăn vào 350 ml nước thì thu được bao nhiêu ml hỗn hợp?

  D. < 650 ml

  Do các phân tử, nguyên tử có khoảng cách.

  2.Chọn nhận xét sai: 

  D. Sự đối lưu xảy ra khi hai vật rắn có nhiệt độ khác nhau tiếp xúc nhau.

  Sự đối lưu là sự truyền nhiệt chủ yếu của chất lỏng và chất khí

  3.Tính chất nào sau đây không phải của nguyên tử, phân tử?

  D.Chỉ có thế năng, không có động năng

  4.Khi nhiệt độ của một vật tăng lên thì:

  A.Động năng của các phân tử cấu tạo nên vật tăng. 

  5.Thả ba miếng đồng, nhôm, chì có cùng khối lượng vào một cốc nước nóng. Khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt thì xảy ra trường hợp nào dưới đây?

  A.Nhiệt độ của ba miếng bằng nhau. 

  Sự truyền nhiệt sẽ ngưng khi Nhiệt độ của ba miếng bằng nhau. 

  6.Câu nào dưới đây nói về sự thay đổi nhiệt năng là không đúng?

  A.Khi vật thực hiện công thì nhiệt năng của vật luôn tăng.

  Có thể tăng hay giảm

  7.Pha một lượng nước nóng ở nhiệt độ t vào nước lạnh ở 10°C. Nhiệt độ cuối cùng của hỗn hợp nước là 20°C. Biết khối lượng nước lạnh gấp 3 lần khối lượng nước nóng. Hỏi nhiệt độ lúc đầu của nước nóng bằng bao nhiêu?

  A.50°C 

      Q tỏa = Q thu

  ⇔ m1.c (t1 – 20) = m2.c.(20 – 10)

  ⇔ m1 (t1 – 20) = 3.m1. 10

  ⇔ t – 20 = 30

  ⇒ t = 50oC

  8.Gọi t là nhiệt độ lúc sau, t0 là nhiệt độ lúc đầu của vật. Công thức nào là công thức tính nhiệt lượng mà vật thu vào?

  B.Q=mc(t0–t) 

  9.Chọn câu trả lời đúng nhất. Giải thích vì sao mùa đông áo bông giữ ấm được cơ thể?

  A.Vì bông xốp bên trong áo bông có chứa không khí mà không khí dẫn nhiệt kém nên hạn chế sự dẫn nhiệt từ cơ thể ra ngoài. 

  10.Vật nào sau đây phản xạ nhiệt tốt? 

  C.Vật có bề mặt nhẵn, sáng màu.

  Chúc bạn học tốt nhé

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )