Môn Vật Lý Lớp 8 B1 :Một cái chai thả trôi trên mặt dòng nước đang chảy với vận tốc 3km/h. Vận tốc của cái chai so với dòng nước chảy là : B2 : Một vật

Question

Môn Vật Lý Lớp 8 B1 :Một cái chai thả trôi trên mặt dòng nước đang chảy với vận tốc 3km/h. Vận tốc của cái chai so với dòng nước chảy là :
B2 : Một vật chuyển động với vận tốc v đi hết quãng đường s trong thời gian t. Khi vận tốc của vật tăng lên đến giá trị bằng 3v thì thời gian đi hết quãng đường đó là :
( GIải đầy đủ , tóm tắt chi tiết) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
8 tháng 2022-09-01T12:26:56+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T12:28:37+00:00

  Đáp án:

   v=0 km/h

  t’=t/3(s)

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1: 

  Vận tốc của chai so với bờ
  \({{v}_{nc}}=3km/h\)

  Vận tốc của chai so với dòng chảy: v=0 km/h

  Bài 2:

  Thời gian 
  \(s=v.t\Rightarrow t’=\dfrac{s}{v’}=\dfrac{s}{3v}=\dfrac{t}{3}(s)\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )