Môn Vật Lý Lớp 8 Bạn My chạy xung quanh ao: – Vòng 1 chạy trong 30 s – Vòng 2 chạy trong 20 s – Vòng 3 chạy trong 10 s a. Đây có phải là chuyển động đều

Question

Môn Vật Lý Lớp 8 Bạn My chạy xung quanh ao:
– Vòng 1 chạy trong 30 s
– Vòng 2 chạy trong 20 s
– Vòng 3 chạy trong 10 s
a. Đây có phải là chuyển động đều không!?
b. Mỗi vòng ao dài 30 m, xác định vận tốc My chạy mỗi vòng?
c. Nếu được chọn 01 vận tốc (ý b) để đại diện cho chuyển động trên thì ta chọn vận tốc nào và vì sao? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Allison 2 tháng 2022-09-24T20:20:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-24T20:21:19+00:00

  a) Đây không phải chuyển động đều vì mỗi vòng bạn My chạy theo một thời gian khác nhau vì thế chuyển động không đều.

  b) Vận tốc của vòng 1 là:

  $v_{vòng 1}$  = $\frac{S}{t}$ = $\frac{30}{30}$ = 1 (m/s)

  Vận tốc của vòng 2 là:

  $v_{vòng 2}$  = $\frac{S}{t}$ = $\frac{30}{20}$ = 1,5 (m/s)

  Vận tốc của vòng 3 là:

  $v_{vòng 3}$ = $\frac{S}{t}$ = $\frac{30}{10}$ = 3 (m/s)

  c) Nếu được chọn 01 vận tốc (ý b) để đại diện cho chuyển động trên thì ta chọn vận tốc 3 m/s 

  Chúc bạn học tốt!

 1. a) Không. Vì mỗi vòng bạn My chạy theo một thời gian khác nhau vì thế chuyển động không đều.

  Tóm tắt:

  $t_{1}$ = 30s

  $t_{2}$ = 20s

  $t_{3}$ = 10s

  S=30m

  b)$v_{1}$ =?

  $v_{2}$ = ?

  $v_{3}$ =?

   Giải

  b)Vận tốc chạy của bạn My vòng 1 là:

  $v_{1}$ = $\frac{S}{t_{1} }$ = $\frac{30}{30}$ = 1(m/s)

     Vận tốc chạy của bạn My vòng 2 là:

  $v_{2}$ = $\frac{S}{t_{2}}$ =  $\frac{30}{20}$ = 1,5(m/s)

      Vận tốc chạy của bạn My vòng 3 là:

  $v_{3}$ = $\frac{S}{t_{3}}$ = $\frac{30}{10}$ = 3(m/s)

  c) Nếu được chọn 01 vận tốc (ý b) để đại diện cho chuyển động trên thì ta chọn vận tốc 3 m/s vì đây là vận tốc nhanh nhất

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )