Môn Vật Lý Lớp 8 Các bạn giúp mình với ạ !!

Question

Môn Vật Lý Lớp 8 Các bạn giúp mình với ạ !! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-vat-ly-lop-8-cac-ban-giup-minh-voi-a

in progress 0
Skylar 1 tháng 2022-12-31T20:58:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-12-31T21:00:00+00:00

  Đáp án:

            $t = 1,525h$

  Giải thích các bước giải:

   Thời gian xe đi 20km đầu tiên là: 

       $t_1 = \dfrac{s_1}{v_1} = \dfrac{20}{50} = 0,4 (h)$ 

  Thời gian xe đi 50km tiếp theo là: 

      $t_2 = \dftac{s_2}{v_2} = \dfrac{50}{80} = 0,625 (h)$ 

  Thời gian xe đi 20km cuối cùng là: 

     $t_3 = \dfrac{s_3}{v_3} = \dfrac{20}{40} = 0,5 (h)$ 

  Tổng thời gian xe đi từ Nam Định lên Hà Nội là: 

     $t =t_1 + t_2 + t_3 = 0,4 + 0,625 + 0,5 = 1,525 (h)$

  0
  2022-12-31T21:00:02+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   thời gian xe đi đoạn đầu là: 

  t = S/v=20/50 = 0.4 ( h)

   thời gian xe đi đoạn tiếp là:

  t = S/v=50/80 = 0.625 ( h)

  thời gian xe đi đoạn cuối là:

  t = S/v=20/40 = 0.5 ( h)

  Tổng thời gian xe đi từ Nam Định đến Hà Nội là:

  0.4+0.625+0.5= 1.525(h)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )