Môn Vật Lý Lớp 8 Câu 1: Khi viết phấn trên bảng thì xuất hiện lực ma sát gì giữa phấn và bảng? Lực ma sát này có lợi hay có hại? Giải thích tại sao? Câu

Question

Môn Vật Lý Lớp 8 Câu 1: Khi viết phấn trên bảng thì xuất hiện lực ma sát gì giữa phấn và bảng? Lực ma sát này có lợi hay có hại? Giải thích tại sao?
Câu 2:
A/ Biết loài sói xám có tốc độ 60km/h . Loài sư tử chạy được 40km trong 30 phút. Loài báo đốm có tốc độ 165m trong 5s. Hỏi loài vật nào chạy chậm nhất? Tại sao?
B/ học sinh đi bộ từ nhà đến trường mất thời gian 10min với tốc độ trung bình 3,6km/h. Hỏi nhà học sinh đó cách trường bao nhiêu mét? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Elliana 1 tuần 2022-01-08T22:44:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-08T22:45:46+00:00

  Câu 1: 

   – Khi viết phấn lên bảng thì xuất hiện lực ma sát trượt

   – Lực ma sát này lợi. Vì ma sát giúp cho phấn có thể viết được trên bảng 1 cách rõ nét

  Câu 2:

  B/  TÓM TẮT:

         t= 10 phút =$\frac{10}{60}$ giờ =$\frac{1}{6}$ giờ 

         V= 3,6 km/h 

         S= ?

        GIẢI :

  Quãng đường từ nhà học sinh đó đến trường là:

  Áp dụng công thức:

     V=$\frac{S}{t}$ ⇒ S= V.t

                                      = 3,6 .$\frac{1}{6}$

                                      = 0,6 (km) 

                                      = 6000 (m) 

  Vậy nhà học sinh đó cách trường 6000 m

   

  0
  2022-01-08T22:46:06+00:00

  Câu 1

  Khi thi viết phấn lên bảng thì xuất hiện lực ma sát trượt lực ma sát này có lợi vì lực ma sát càng lớn thì Phấn viết lên bảng sẽ rõ và nhìn tốt hơn

   Câu 2

  Tóm tắt

  A)

  V1 =60 km/h

  S1=40ph

  S2 =165m

  T1=30ph=0, 5 h

  T2=5s

  V2 =? 

  V3=? 

  Giải

  Vận tốc của sư tử là

  V=s/t=40:0, 5=80km/h

  Vận tốc của báo đóm là

  V=s/t=165:5=33m/s

  33m/s=118, 8km/h

  Vậy báo đóm chạy nhanh nhất vì

  118,8km/h>80km/h>60km/h

  B) 

  Tóm tắt

  T=10ph=1\6

  V=3, 6km/h

  S=? 

  Giải

  Quãng đường từ nhà đến trường là

  S=v.t=3, 6.1\6=  0, 6km

              =600m

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )