Môn Vật Lý Lớp 8 Công xuất đặc trưng cho tính chất nào của công, công thức tính công xuất, đơn vị của công suất?

Question

Môn Vật Lý Lớp 8 Công xuất đặc trưng cho tính chất nào của công, công thức tính công xuất, đơn vị của công suất? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kylie 4 tháng 2022-01-14T00:56:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T00:58:27+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1. Khái niệm về công suất

  Công suất là đại lượng đặc trưng cho tốc độ thực hiện công của người hoặc máy và được xác định bằng công thực hiện trong một đơn vị thời gian.

  2. Công thức tính công suất

   P = A/t

  Trong đó :

    P: công suất (Jun/giây(J/s) hoặc Oát (W))

    A: công thực hiện (N.m hoặc J)

    t: thời gian thực hiện công (s)

    Đơn vị: Oát (W)

    1KW = 1000W  ;   1MW = 1.000.000W

  3. Công suất trung bình

  – Công suất trung bình của một máy sinh công là tỷ số của công A và khoảng thời gian thực hiện công đó.

  4. Hệ số công suất  cosα

  a. Khái niệm:

   – Là tỷ số giữa công suất hữu dụng (kw) và công suất toàn phần (kva), hoặc là cos của góc giữa công suất tác dụng và công suất toàn phần.

   

  0
  2022-01-14T00:58:29+00:00

  Đáp án:

   Công suất đặc trưng cho sự thực hiện công cơ học ở một đơn vị thời gian mà Công đó đã thực hiện được. Để biết được công thực hiện được mạnh hay yếu.

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-vat-ly-lop-8-cong-uat-dac-trung-cho-tinh-chat-nao-cua-cong-cong-thuc-tinh-cong-uat-don-vi-cu

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )