Môn Vật Lý Lớp 8 Đổ 1 lượng chất lỏng vào 1l nước đang sôi ta đc 1 hỗn hợp có khối lượng 3kg và nhiệt độ cuối cùng của hỗn hợp khi cân bằng nhiệt là 60°

Question

Môn Vật Lý Lớp 8 Đổ 1 lượng chất lỏng vào 1l nước đang sôi ta đc 1 hỗn hợp có khối lượng 3kg và nhiệt độ cuối cùng của hỗn hợp khi cân bằng nhiệt là 60°c . Nhiệt dung riêng của chất lỏng là bao nhiêu . Chất đó là chất j .Bt rằng nhiệt đọ ban đầu của nó là 26,4°C nhiệt dung của nước là 4200 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Reese 3 ngày 2022-01-14T19:18:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T19:19:50+00:00

  Đáp án :

  Nhiệt dung riêng của chất lỏng đó là 2500J/Kg.k

  Chất lỏng đó là rượu

  Giải thích các bước giải : 

  Gọi c (J/Kg.k) là nhiệt dung riêng của chất đó

  V=1 lít => m1=1kg

  Khối lượng của chất đó

  m=m1+m2

  => m2=m-m1=3-1=2 (kg)

  Nhiệt lượng mà nước tỏa ra

  Q1=1.4200.(100-60)=168000 (J)

  Nhiệt lượng mà chất đó thu vào

  Q2=2.c.(60-26,4) = 67,2.c (J)

  Theo phương trình cân bằng nhiệt :

  Q1=Q2

  => 168000=67,2.c

  <=> c = 2500

  Vậy nhiệt dung riêng của chất đó là 2500J/Kg.k

  Chất đó là rượu

   

  0
  2022-01-14T19:20:00+00:00

  Đáp án:

   c = 2500J/kg.K

  VÀ đó là rượu 

  Giải thích các bước giải:

  Khối lượng của chất lỏng và nước là:
  \[\begin{array}{l}
  {V_n} = 1l \Rightarrow {m_n} = 1kg\\
  {m_n} + {m_2} = 3 \Rightarrow {m_2} = 3 – 1 = 2kg
  \end{array}\]

  TA có:

  \[{Q_{toa}} = {Q_{thu}} \Leftrightarrow {m_1}{c_1}\left( {{t_1} – {t_{cb}}} \right) = {m_2}{c_2}\left( {{t_{cb}} – {t_2}} \right) \Leftrightarrow 1.4200\left( {100 – 60} \right) = 2.{c_2}\left( {60 – 26,4} \right) \Rightarrow {c_2} = 2500J/kg.K\]

  Chất lỏng đó là rượu

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )