Môn Vật Lý Lớp 8 Gíup em vd nhà mọi người

Question

Môn Vật Lý Lớp 8 Gíup em vd nhà mọi người Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-vat-ly-lop-8-giup-em-vd-nha-moi-nguoi

in progress 0
Alice 1 năm 2022-04-07T22:13:16+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-07T22:14:55+00:00

  Đáp án:

   Câu `1.A.` ô tô chuyển động so với mặt đường 

  Câu `2.B` $km/h$

  Câu `3.D.30km`

  Câu `4.C`

  Câu `5.C.125Pa`

  Câu `6.D.`

  Câu `7`

  Hai lực cân bằng là hai lực có cùng phương nhưng ngược chiều.Cùng tác dụng lên một vật và có cùng độ lớn

  Vd : quyển sách đang nằm yên trên bàn đang chịu tác dụng của hai lực cân bằng .

  Câu `8`

   Ct tính áp suất 

  `p=F/S`

  p là áp suất ($N/m^2 $ hoặc `Pa`)

  F là áp lực (N)

  S là diện tích bị ép (`m^2 `)

  Câu `9` xem hình 

  Câu `10`

  Ta có `45’= 0,75h`

  Thời gian đi hết đoạn đường thứ nhất là

  `t_1= 10/40=0,25h`

  Vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường là

  `v_{tb}= (10+48)/(0,75+0,25)= 58`$km/h$

  mon-vat-ly-lop-8-giup-em-vd-nha-moi-nguoi

  0
  2022-04-07T22:15:09+00:00

  Câu 1 : $A$ : Ô tô chuyển động so với mặt đường 

  Câu 2 : $B : km/h $

  Câu 3 : $D: 30 km $

  Câu 4 : $C$ : chuyển động của đầu kim đồng hồ 

  Câu 5 : $C : 125 Pa $

  Câu 6 : $D$ : Cần …. sạch sẽ 

  Câu 7 : Hai lực cân bằng là hai lực có cùng độ lớn , cùng phương nhưng ngược chiều tác dụng vào cùng một vật .

  $VD : $ Hai đội chơi kéo co làm cho dây kéo co đứng yên

  Câu 8 : $p=\frac{F}{S}$

  Trong đó * :
  $p$ : là áp suất $(Pa , N/m^3)$

  $F$ : là lực tác dụng lên vật $(N)$
  $S$ : là diện tích bị lực tác dụng lên $(m^2)$

  Câu 9 : 

  [            ]|—|—|—|—|—->      $|—| = 1500 N $

  Câu 10 :

  $a) t_1 = \frac{S_1}{v_1} = \frac{10}{40} = 0,25 ( h ) $

  $b) v_{tb} = \frac{S_1 + S_2}{t_1 + t_2} = \frac{10 + 48}{0,25 + 0,75} = 58 ( km / h )$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )