Môn Vật Lý Lớp 8 Giups em với mọi người !!!

Question

Môn Vật Lý Lớp 8 Giups em với mọi người !!! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-vat-ly-lop-8-giups-em-voi-moi-nguoi

in progress 0
Savannah 40 phút 2022-07-29T18:15:37+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-29T18:16:51+00:00

  Đáp án + giải thích các bước giải :

  Bài 1 : Gọi thời gian xe đi đoạn nửa đoạn đầu và nửa đoạn sau là : `t_1;t_2`
  $\\$ Thời gian xe đi nửa quãng đường đầu : 
  $\\$ `t_1 = (1/2S)/v_1 = S/24`
  $\\$ Thời gian xe đi nửa quãng đường sau :
  $\\$ `t_2 = (1/2S)/v_2 = S/32`
  $\\$ Vận tốc trung bình của xe là :
  $\\$` v_(tb) = S/(t_1+t_2) = S/(S/24 + S/32) = 1/(1/24 + 1/32) ~~ 13,7(km//h)`

  $\\$Bài 2 :  Gọi quãng đường xe đi trong nửa thời gian đầu và nửa thời gian sau là :`S_1;S_2`

  $\\$ Quãng đường xe đi trong nủa thời gian đầu là :
  $\\$` S_1 = v_1. 1/2t = 6t`

  $\\$ Quãng đường xe đi trong nủa thời gian sau là :

  $\\$` S_2 = v_2. 1/2t = 8t`

  $\\$` -> ` Vận tốc trung bình của xe là :
  $\\$ `v_(tb) = (S_1+S_2)/t = (6t+8t)/t = (14t)/t = 14(km//h)`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )