Môn Vật Lý Lớp 8 Hai chiếc xe có cùng khối lượng đang chuyển động trên đường. Động năng của hai vật đó có bằng nhau không? Tại sao?

Question

Môn Vật Lý Lớp 8 Hai chiếc xe có cùng khối lượng đang chuyển động trên đường. Động năng của hai vật đó có bằng nhau không? Tại sao? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Caroline 4 tháng 2022-08-23T04:28:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-23T04:30:06+00:00

  Đáp án:

   + Trong trường hợp 2 xe chuyển động với cùng vận tốc thì động năng của xe bằng nhau vì động năng của một vật phụ thuộc vào khối lượng của vật đó và vận tốc của vật đó nên 2 xe có cùng khối lượng mà có cả chung vận tốc thì 2 xe này có động năng bằng nhau.

  + Trong trường hợp 2 xe chuyển động với vận tốc khác nhau thì động năng của 2 xe không bằng nhau vì động năng của một vật phụ thuộc vào khối lượng của vật đó và vận tốc của vật đó nên 2 xe có cùng khối lượng, nhưng khác vận tốc thì động năng của 2 xe này không bằng nhau.

  0
  2022-08-23T04:30:08+00:00

  +) Hai vật cúng động năng vì động năng là đại lượng vô hướng và xác định bởi biểu thức: W$_{đ}$= $\frac{1}{2}$ mv$^{2}$ (cả hai vật có cùng khối lượng  và độ lớn vận tốc như nhau).

  +) Hai vật có động lượng khác nhau vì động lượng là đại lượng vecto. Tuy độ lớn vận tốc của hai vật bằng nhau nhưng chúng có hướng khác nhau, nên hướng của vecto động lượng lượng khác nhau.

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )