Môn Vật Lý Lớp 8 Làm giúp em với mọi người ạ

Question

Môn Vật Lý Lớp 8 Làm giúp em với mọi người ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-vat-ly-lop-8-lam-giup-em-voi-moi-nguoi-a

in progress 0
Katherine 5 tháng 2022-01-06T15:58:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-06T16:00:19+00:00

  Đáp án:

   a.1575J

  b. 131,35J/kg.K

  Giải thích các bước giải:

   a. Nhiệt lượng nước thu vào

  ${Q_{thu}} = {m_n}{c_n}\Delta {t_n} = 0,25.4200.\left( {60 – 58,5} \right) = 1575J$

  b. Nhiệt lượng chì tỏa ra 

  ${Q_{toa}} = {m_c}.{c_c}.\Delta {t_c} = 0,3.{c_c}.\left( {100 – 60} \right)$

  Phương trình cân bằng nhiệt 

  $\begin{array}{l}
  {Q_{toa}} = {Q_{thu}}\\
   \Rightarrow 0,3.{c_c}.\left( {100 – 60} \right) = 1575\\
   \Rightarrow {c_c} = 131,35J/kg.K
  \end{array}$

  0
  2022-01-06T16:00:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   2/

  tóm tắt:

  $m_1=300g=0,3kg$

  $t_1=100^oC$

  $m_2=0,25kg$

  $t_2=58,5^oC$

  $t_3=60^oC$

  a) Nhiệt lượng nước thu vào là:

  $Q_1=m_2.c.(t_3-t_2)=0,25.4200.(60-58,5)=1575^oC$

  b) theo phương trình cân bằng nhiệt, ta có :

  $Q_1=Q_2$

  $⇔1575=m_1.c’.(t_1-t_3)=0,3.c’.(100-60)$

  $⇔1575=12c’$

  $⇔c’=131,25J/kg.K$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )