Môn Vật Lý Lớp 8 Lực mà sát xuất hiện khi nào

Question

Môn Vật Lý Lớp 8 Lực mà sát xuất hiện khi nào Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kylie 1 năm 2022-03-21T19:34:23+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-21T19:35:56+00:00

  Đáp án:

  Lực ma sát xuất hiện khi một vật trượt hoặc lăn trên bề mặt vật khác.

  0
  2022-03-21T19:36:05+00:00

  Lực ma sát xuất hiện khi:

  – Vật này trượt trên bề mặt vật khác (ma sát trượt)

  – Vật này lăn trên bề mặt vật khác ( ma sát lăn)

  – Vật này nghỉ trên bề mặt vật khác ( ma sát nghỉ)

  Ví dụ:  Bánh xe lăn trên đường( ma sát trượt), máy bào gỗ trượt trên tấm gỗ( ma sát trượt), cái bút nằm yên trên mặt bàn( ma sát nghỉ)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )