Môn Vật Lý Lớp 8 máy biến áp 1 pha co U1=110V , U2 = 12V , số vòng dây N1=220 vòng a) Hãy xác định vòng dây của N2 b) Máy biến áp trên là tăng áp hay

Question

Môn Vật Lý Lớp 8 máy biến áp 1 pha co U1=110V , U2 = 12V , số vòng dây N1=220 vòng
a) Hãy xác định vòng dây của N2
b) Máy biến áp trên là tăng áp hay giảm áp ? tại sao
c) Khi điện áp U1=220V . Nếu ko điều chỉnh số vòng dây thì diện áp thứ cấp (U2) bằng bao nhiêu
Mọi người giúp mk vơi ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Faith 4 tháng 2022-11-21T16:21:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-21T16:23:07+00:00

  a, Số vòng dây của N2 là: N2 = $\frac{U2.N1}{U1}$ = $\frac{12.220}{110}$ = 24(vòng)

  b, Máy biến áp trên là giảm áp vì dây vào N1 là 110V đến dây trong là 12V đã giảm đi so với ban đầu.

  c, Điện áp thứ cấp U2 bằng: U2 = $\frac{N2.U1}{N1}$  = $\frac{24.220}{220}$ = 24(V)

   

 1. minhuyen
  0
  2022-11-21T16:23:09+00:00

  Đáp án:

   $\begin{align}
    & {{N}_{2}}=24vong \\ 
   & {{U}_{2}}=24V \\ 
  \end{align}$

  Giải thích các bước giải:

   ${{U}_{1}}=110V;{{U}_{2}}=12V;{{N}_{1}}=220vong$

  a) máy biến áp

  $\begin{align}
    & \dfrac{{{U}_{1}}}{{{U}_{2}}}=\dfrac{{{N}_{1}}}{{{N}_{2}}} \\ 
   & \Rightarrow {{N}_{2}}={{N}_{1}}.\dfrac{{{U}_{2}}}{{{U}_{1}}}=220.\dfrac{12}{110}=24vong \\ 
  \end{align}$

  b) máy hạ áp

  c) Hiệu điện thế

  $\begin{align}
    & \frac{U{{‘}_{1}}}{{{U}_{2}}}=\dfrac{{{N}_{1}}}{{{N}_{2}}} \\ 
   & \Rightarrow {{U}_{2}}=U{{‘}_{1}}.\dfrac{{{N}_{2}}}{{{N}_{1}}}=220.\dfrac{24}{220}=24V \\ 
  \end{align}$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )