Môn Vật Lý Lớp 8 một bao gạo nặng 50kg được đặt lên một cái cân nặng 5kg, ghế có 4 chân. Diện tích tiếp xúc của mỗi chân với mặt đất là 2cm2 a tính áp l

Question

Môn Vật Lý Lớp 8 một bao gạo nặng 50kg được đặt lên một cái cân nặng 5kg, ghế có 4 chân. Diện tích tiếp xúc của mỗi chân với mặt đất là 2cm2 a tính áp lực mà bao gạo và ghế tác dụng lên mặt đất b tính áp suất của các chân ghế lên măt đất ≈ ≈ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Autumn 4 tháng 2022-01-14T06:25:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T06:26:14+00:00

  Cho mình tốt vs
  mon-vat-ly-lop-8-mot-bao-gao-nang-50kg-duoc-dat-len-mot-cai-can-nang-5kg-ghe-co-4-chan-dien-tich

  0
  2022-01-14T06:26:36+00:00

    Tóm tắt

  mg=50kg

  mc=5kg

  Sgh=2cm^2 =0,0002 m^2

  a)F=?

  b)p=?

     bài giải

  a) Áp lực của bao gạo và ghế tác dụng lên mặt đất là:

    F=Pg+Pc=10.mg + 10.mc==10.50 + 10.5=550(N)

  b)Áp suất của các chân ghế lên măt đất là :

   p=F:(Sgh.4)=550 : (0,0002.4)=687500 (N/m^2)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )