Môn Vật Lý Lớp 8 Một bình chứa đầy nước cao 1,2 mét . Áp suât khí quyển tác dụng lên măt nước là 0,9 atm. a) Tính tổng áp suất của không khí và nước lê

Question

Môn Vật Lý Lớp 8 Một bình chứa đầy nước cao 1,2 mét . Áp suât khí quyển tác dụng lên măt nước là 0,9 atm.
a) Tính tổng áp suất của không khí và nước lên đáy bình . Cho trọng lượng riêng của nước là 10.000 N/ m3.
b) Tính áp lực của nước lên một van ở đáy bình có diện tích là 2 cm2. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Reagan 7 tháng 2022-08-20T13:55:13+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T13:56:44+00:00

  Đáp án:

   \(\begin{array}{l}
  a.p = 103192,5N/{m^2}\\
  b.F = 20,6385N
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  a.

  Áp suất nước tác dụng lên đáy bình là:

  \({p_1} = dh = 10000.1,2 = 12000N/{m^2}\)

  Tổng áp suất tác dụng lên đáy bình là:

  \(p = {p_1} + {p_0} = 12000 + 0,9.101325 = 103192,5N/{m^2}\)

  b.

  Áp lực nước tác dụng van là:

  \(\begin{array}{l}
  p = \dfrac{F}{S}\\
   \Rightarrow F = pS = 103192,{5.2.10^{ – 4}} = 20,6385N
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )