Môn Vật Lý Lớp 8 Một cái nồi bằng nhôm chứa nước ở 20 độ C cả nước và nồi có khối lượng 3 kg. Đổ thêm vào nồi 1 lít nước sôi thì thì nhiệt độ của nước t

Question

Môn Vật Lý Lớp 8 Một cái nồi bằng nhôm chứa nước ở 20 độ C cả nước và nồi có khối lượng 3 kg. Đổ thêm vào nồi 1 lít nước sôi thì thì nhiệt độ của nước trong nồi là 45 độ C. Hỏi phải đổ bao nhiu lít nước sôi nữa để nhiệt độ của nước trong nồi tăng lên đến 60 độ C. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Parker 19 phút 2022-09-18T18:16:55+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T18:17:58+00:00

      Tóm Tắt

  m=3kg

  t1=t2=20’C

  c1=880J/Kg.K

  cn=4200J/Kg.K

  m3=1kg

  t3=100’C

  t=45’C

  t4=60’C ; V4=?

                       Giải

  Nhiệt lượng của nồi bằng nhôm thu vào là:

       Q1=m1. c1. Δt1=m1. 880. (45-20)= 22000m1 (J)

  Nhiệt lượng của nước trong nồi thu vào là:

       Q2=m2. cn. Δt2=(m-m1). 4200. (45-20)= 105000(3-m1) (J)

  Nhiệt lượng của nước sôi tỏa ra là:

       Q3=m3. cn. Δt3=1. 4200. (100-45)=231000 (J)

      Theo ptcb nhiệt: Q1+Q2=Q3

  ⇔22000m1+105000(3-m1)=231000

  ⇔22000m1+315000-105000m1=231000

  ⇔-83000m1=-84000

  ⇔m1≈1,01 Kg

  ⇒m2=3-1,01=1,99 Kg

  Nhiệt lượng của nồi nhôm và nước thu vào là:

      Q=Q1+Q2+Q3= m1.c1.Δt1 + m2.cn.Δt2 + m3.cn.Δt3 

         = 1,01 .880. (60-45) + 1,99. 4200. (60-45) + 1 .4200 .(60-45) = 201702 (J)

  Nhiệt lượng của nước sôi tỏa ra là:

       Q4=m4.cn.Δt4= m4. 4200. (100-60)= 168000m4(J)

  Theo ptcb nhiệt: Q=Q4

  ⇔ 201702 = 168000m4

  ⇔ m4= 1,2 Kg

  ⇒V4= $\frac{m4}{Dn}$ = $\frac{1,2}{1000}$ = 0,0012 (m³)

  Đổi: 0,0012m³= 1,2l

   tui làm hơi bị dài dòng một tí =))

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )