Môn Vật Lý Lớp 8 một xe tải có 8 bánh xe, mỗi bánh xẽ có diện tích tiếp xúc với mặt đường là 2dm2, Biết tổng khối lượng của xe là 10 tấn , Hãy tính áp s

Question

Môn Vật Lý Lớp 8 một xe tải có 8 bánh xe, mỗi bánh xẽ có diện tích tiếp xúc với mặt đường là 2dm2, Biết tổng khối lượng của xe là 10 tấn , Hãy tính áp suất mà xe đặt lên mặt đường Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hadley 5 tháng 2022-01-14T05:25:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T05:27:34+00:00

  Bài lm nek

  Nhớ vote cho mk 5 sao nhá ????

  Tóm tắt:

  m = 10 tấn = 10 000kg

  S (1 bánh xe) = 2dm²

  -> p = ?

  Bài làm

  Áp lực của xe tác dụng lên mặt đường là:

  F = P = 10m = 10. 10 000 = 100 000 (N)

  Diện tích tiếp xúc của 8 bánh xe lên mặt đường là:

  S = 2. 8 = 16 (dm²) = 0,16 m²

  Áp suất của xe tác dụng lên mặt đường là:

  p = F / S = 100 000 / 0,16 = 625 000 (Pa)

  Trả lời: 625 000 Pa

  0
  2022-01-14T05:27:51+00:00

  Đáp án:

   ở dưới

  Giải thích các bước giải:

   $F = P = 10m = 10.10000 = 100000N$

  $S_{tx} = 2.8 = 16 dm^2 = 0,16 m^2$

  $⇒p = F/s = 100 000/0,16 = 625000 Pa$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )