Môn Vật Lý Lớp 8 một miếng hợp kim chì và đồng có khối lượng là 100g ở nhiệt độ 100 độ C. cung cấp khối lượng 6,1 KJ cho miếng kim loại này thì nhiệt độ

Question

Môn Vật Lý Lớp 8 một miếng hợp kim chì và đồng có khối lượng là 100g ở nhiệt độ 100 độ C. cung cấp khối lượng 6,1 KJ cho miếng kim loại này thì nhiệt độ cuối cùng là 300 độ C. Bỏ qua sự mất mác nhiệt do môi trường, tìm khối lượng của mỗi kim loại trong hợp chất . Biết C chì và đồng là 130J/Kg.K, 380J/kg.k. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
4 tháng 2022-11-21T14:17:21+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-21T14:18:23+00:00

  Đáp án:

  $\begin{cases} m_1=0,03 & (kg) \\ m_2=0,07 & (kg) \end{cases}$

  Giải:

  `m=100g=0,1kg`

  `Q=6,1kJ=6100J`

  Gọi chì là (1), đồng là (2)

  Ta có:

  $\begin{cases} m_1+m_2=m \\ Q=(m_1c_1+m_2c_2)(t_2-t_1) \end{cases}$

  ⇔ $\begin{cases} m_1+m_2=0,1 \\ (m_1.130+m_2.380)(300-100)=6100 \end{cases}$

  ⇔ $\begin{cases} m_1+m_2=0,1 \\ 130m_1+380m_2=30,5 \end{cases}$

  ⇔ $\begin{cases} m_1=0,03 & (kg) \\ m_2=0,07 & (kg) \end{cases}$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )