Môn Vật Lý Lớp 8 Một người chèo thuyền dọc theo bờ sông. Hãy cho biết thuyền được coi là chuyển động hay đứng yên so với vật mốc nào?

Question

Môn Vật Lý Lớp 8 Một người chèo thuyền dọc theo bờ sông. Hãy cho biết thuyền được coi là chuyển động hay đứng yên so với vật mốc nào? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Savannah 4 tháng 2022-01-13T08:07:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T08:08:41+00:00

  Đáp án:

   + Nếu chọn vật mốc là cái cây bên bờ sông thì thuyền được coi là chuyển động so với cái cây đó.

   + Nếu chọn vật mốc là người chèo thuyền thì thuyền được coi là đứng yên so với người chèo thuyền.

  0
  2022-01-13T08:09:19+00:00

  Thuyền đang chuyển động so vs bờ sông.

  Đang đứng yên so với người lái thuyền

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )