Môn Vật Lý Lớp 8 Một người đạp xe trên hai quãng đường, quãng đường một dài 300m hết 60 giây; quãng đường hai dài 200 m hết 40 giây. Vận tốc trung bình

Question

Môn Vật Lý Lớp 8 Một người đạp xe trên hai quãng đường, quãng đường một dài 300m hết 60 giây; quãng đường hai dài 200 m hết 40 giây. Vận tốc trung bình của người đó trên cả hai quãng đường là :
A.4 m/s
B3 m/s
C.

C.5 m/s
D.6 m/s Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Rose 6 ngày 2022-05-07T05:52:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T05:53:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Vận tốc trung bình trên cả quãng đường :

  `vtb = (s1+s2)/(t1+t2) = (300+200)/(60+40) =5` $m/s$

  `=>C`

  $@banhmichammam$

  0
  2022-05-07T05:53:39+00:00

  $\text{Tóm tắt :}$ 

  $\\$ `S_1 = 300m`

  $\\$ `t_1 = 60s`

  $\\$ `S_2 = 200m`

  $\\$ `t_2 = 40s`

  _____________________
  $\\$ `v_(tb) = ?`

  $\\$ Đáp án + giải thích các bước giải :  

  $\\$ `->` Vận tốc trung bình của vật trên cả quãng đường là :

  $\\$` v_(tb) = (S_1+S_2)/(t_1+t_2) = (300 + 200)/(60 + 40) = 5(m//s)`

  $\\$ `to bbC`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )