Môn Vật Lý Lớp 8 Một người đi xe đạp đi nửa quãng đường với vận tốc v1 = 12km/h, nửa còn lại với vận tốc v2 nào đó. Biết vận tốc trung bình trên cả quãn

Question

Môn Vật Lý Lớp 8 Một người đi xe đạp đi nửa quãng đường với vận tốc v1 = 12km/h, nửa còn lại với vận tốc v2 nào đó. Biết vận tốc trung bình trên cả quãng đường là 8km/h. Tính v2. chỉ mình cách giải với. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Aaliyah 7 tháng 2022-08-20T13:37:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T13:38:49+00:00

  Đáp án:

   Người đó phải đi với vận tốc $6km/h$

  Giải thích các bước giải:

  Gọi vận tốc người đi trên quãng đường đầu là `v1`,vận tốc đi trên nửa quãng đường sau là `v2`,thời gian đi trên nửa quãng đường đầu và sau lần lượt là `t1 `và `t2.`

  Theo đề bài ta có 

   `v_{tb} = \frac{s1+s2}{t1+t2 } `

  `v_{tb}=\frac{s}{ \frac{\dfrac{s}{2}}{v1} + \frac{\frac{s}{2}}{v2} }= 8km`

  `<=> 8.(\frac{\frac{s}{2}}{v1} + \frac{\frac{s}{2}}{v2}) = s`

  `<=> \frac{4s}{12} + \frac{4s}{v2} = s `

  `<=> 4s (\frac{1}{12} + \frac{1}{v2}) = s`

  `<=> 4.(\frac{1}{12} + \frac{1}{v2} ) = 1`

  `<=> \frac{1}{12} + \frac{1}{v2} = \frac{1}{4} `

  `<=> \frac{1}{v2} = \frac{1}{4} -\frac{1}{12} = \frac{1}{6} `

  Vậy $v2= 6km/h$

  0
  2022-08-20T13:38:59+00:00

  Đáp án:

   v2 = 6km/h

  Giải thích các bước giải:

   Vận tốc v2 là:

  \[\begin{array}{l}
  {v_{tb}} = \dfrac{s}{{{t_1} + {t_2}}} = \dfrac{s}{{\dfrac{s}{{2{v_1}}} + \dfrac{s}{{2{v_2}}}}} = \dfrac{1}{{\dfrac{1}{{2.12}} + \dfrac{1}{{2.{v_2}}}}}\\
   \Leftrightarrow \dfrac{1}{{\dfrac{1}{{24}} + \dfrac{1}{{2{v_2}}}}} = 8 \Rightarrow {v_2} = 6km/h
  \end{array}\]

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )