Môn Vật Lý Lớp 8 một ống nghiệm hình trụ có tiết diện S= 2cm^2 chứa dầu có khối lượng m = 36 g. Tìm áp suất bên trong đáy ống nghiệm khi: a/ ống nghiệm

Question

Môn Vật Lý Lớp 8 một ống nghiệm hình trụ có tiết diện S= 2cm^2 chứa dầu có khối lượng m = 36 g. Tìm áp suất bên trong đáy ống nghiệm khi:
a/ ống nghiệm đặt thẳng đứng trong không khí , miệng ống ở trên biết khối lượng riêng của dầu là D1= 900kg/ m^3 và ống dài l=30cm
b/ ống được nhúng thẳng đứng vào chất lỏng có khối lượng riêng D= 600kg/ m^3, miệng ống ở trên sao cho miệng ống cách mặt thoáng chất lỏng 15 cm Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Katherine 4 tháng 2022-01-06T15:04:36+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-06T15:06:14+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a.\\
  p = 1800N/{m^2}\\
  b.\\
  p = 900N/{m^2}
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  a.

  Thể tích dầu là:

  \(V = \dfrac{m}{D} = \dfrac{{0,036}}{{900}} = {4.10^{ – 5}}{m^3}\)

  Chiều cao cột dầu là:

  \(\begin{array}{l}
  V = Sh\\
   \Rightarrow h = \dfrac{V}{S} = \dfrac{{{{4.10}^{ – 5}}}}{{{{2.10}^{ – 4}}}} = 0,2m
  \end{array}\)

  Áp suất tác dụng lên đáy ống là:

  \(p = {d_1}h = 10{D_1}h = 10.900.0,2 = 1800N/{m^2}\)

  b.

  Áp suất tại đáy ống là:

  \(p = dh = 10Dh = 10.600.0,15 = 900N/{m^2}\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )