Môn Vật Lý Lớp 8 Một tín hiệu của một trạm ra đa phát ra gặp máy bay địch và phản hồi về trạm sau 0,3ms .Tính khoảng cách từ máy bay địch đến tram ra đa

Question

Môn Vật Lý Lớp 8 Một tín hiệu của một trạm ra đa phát ra gặp máy bay địch và phản hồi về trạm sau 0,3ms .Tính khoảng cách từ máy bay địch đến tram ra đa, vận tốc tín hiệu của ra đa là 3.10^8m/s (biết 1s=1000ms) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 26 phút 2022-09-19T05:28:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-19T05:30:00+00:00

  khoảng cách từ máy bay địch đến trạm

  (0,3 . 3.10^8 ):2 = 45000000ms = 45000m = 45 km

  khoảng cách máy bay địch đến trạm là 45 km

  0
  2022-09-19T05:30:06+00:00

  $t_{ra đa }$=0,3/2=0,15ms(do 0,3 là phát đến địch rồi quay về)

  0,15ms=0,00015s

  ⇒Khoảng cách từ máy bay địch đến trạm ra đa là : 3×$10^{8}$ ×0,00015=45000m=45km

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )