Môn Vật Lý Lớp 8 người ta thả 1 cục sắt có khối lượng 800g ở nhiệt độ 120độC vào 1 xô nước chứa 4 lít nước ở 25độC . Biết nhiệt d

Question

Môn Vật Lý Lớp 8 người ta thả 1 cục sắt có khối lượng 800g ở nhiệt độ 120độC vào 1 xô nước chứa 4 lít nước ở 25độC . Biết nhiệt dung riêng của nước và sắt lần lượt là 4200J/kg.K và 460J/kg.K . Bỏ qua sự mất mát nhiệt lượng ra môi trường ra bình chứa .
Xác định nhiệt độ khi đã cân bằng nhiệt Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Jasmine 2 tuần 2022-07-29T15:42:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-29T15:44:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   m2 = 800 g =0,8 kg 

  V1 = 4 l => m1=4 kg

  t1 =120°C 

  t2= 25°C 

  c1= 4200 J/kg.K 

  c2= 460 J/kg.K 

  ____________________

  t =?

  Giải

  Nhiệt lượng thu được từ 25°C đến t°C là 

  m1.c1.(t-25) = 4. 4200 .(t-25) = 16 800t -420 000

  Nhiệt lượng tỏa ra của cục sắt từ 120°C đến t°C là :

  Q’ = m2. c2.(120-t) = 0,8 .460 .(120-t) = 44 160 -368t

   ta có : Q = Q’ ( phương trình cân bằng nhiệt)

  => 16800t – 420000 = 44160 – 368t

  => 17168t = 464160

  => t = 27oC

  Nocopy 

  @gladbach

  0
  2022-07-29T15:44:30+00:00

  Theo phương trình cân bằng nhiệt, ta có:

  `Q_1=Q_2↔m_1.c_1.(t_1-t)=m_2.c_2.(t-t_2)`

  `↔0,8.460.( 120 – t)=4.4200.( t – 25 )`

  `↔44160 – 368t=16800t – 420000`

  `↔6800t – 420000 = 44160 – 368t`

  `->17168t = 464160 -> t = 27^oC`

   Vậy nhiệt độ khi đã cân bằng nhiệt là `27^oC`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )